Ulanyjy çekişme:Ahmettkmn

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Salam, Bu şablonlar bar. "Redaktirlä" basyp şu sahypadan göçürip alyp bolýar. Elbetde onda düzedilmeli ýerler bar. Kömek etseňiz gowy bolardy.


Kümmet Gowus[çeşmäni düzet]

Türkmençe Kümmet Gowus diyilyani dogrumy? Kümmet Kowus dalmi? Sag tarapyna maglumat gutujygyny goşdym. Mundan beylak kömek gerek bolsa mana-da yüzlenip bilersin. --Wikikesh (talk) 22:09, 6 iýul 2012 (UTC)Reply[jogap ber]

Şablon gül ýaly![çeşmäni düzet]

Salam,

Şablon gül ýaly. Häzir käbir stilistik üýtgetmeler etmekçi. Gyzyl çykgytlary sahypa öwürmek üçin onuň göni öz üstüne basmaly. Şonda degişli ady göterýän boş sahypa çykar. Maglumatlary girizeniňizden soň "Ýazdyr"a basyň. Edýän goşantlaryňyz üçin sag boluň. --Hanberke (talk) 04:28, 7 iýul 2012 (UTC)Reply[jogap ber]

Monument şablony[çeşmäni düzet]

Şablony düzetdim. --Hanberke (talk) 08:24, 12 iýul 2012 (UTC)Reply[jogap ber]

Armaň-da!Ony hem düzetdim. --Hanberke (talk) 11:20, 12 iýul 2012 (UTC)Reply[jogap ber]

Salam[çeşmäni düzet]

Salam, hörmətli dostim, mən sizdan xahiş eliəm Fars wikisində Türkmenlərə görə faaliət göstərəsüz. nəysə prablemün olsa. mən sizin xidmətüzdə varam.fa:کاربر:Samaksasanian: , az:İstifadəçi:Samaksasanian: Samaksasanian (talk) 19:29, 13 maý 2013 (UTC)Reply[jogap ber]

ru:Туркменские племена[çeşmäni düzet]

Просьба перевести статью на туркменскую википедию. --Kaiyr (talk) 17:28, 17 dekabr 2014 (UTC)Reply[jogap ber]