Şäher

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Şäher — iri ilatly nokat, onuň ýaşaýjlary, kada bolşy ýaly, oba hojalygyndan daşgary işler bilen meşgullanýarlar.

Ilatly nokadyň şäherler kategoriýasyna degişli edilmegi kanun çykaryjy tertipde resmileşdirilýär.