Baş Sahypa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Iň uly erkin maglumat çeşmesi
Häzirki makala sany: 5,751
 
Islendik tema boýunça maglumat gözläp we goşup bilersiňiz. Ýardam sahypasyndan kömek alyp, Garalamada tejribe geçirip bilersiňiz.

Makala sargamaktäze · Taslama Goşul!· Baş sahypa saýlawy täze · Ýörelgeler · Ýolbaşçylyk saýlawy · Täze Sahypalar · ÇaýhanaBaşga dildäki wikilerden
Islän makalaňyzy terjime ediň!

Makalanyň türkmençe adyny giriziň we:


Bugünüň saýlantgy makalasy:

Hay Day
Gurban Berdiýew
Kurban Berdyev.jpg

Gurban Bekiýewiç Berdiýew, 1952-nji ýylyň 25-nji awgustynda doglan Türkmen futbol tälimçisi we owalky Sowet futbolçysy. Ol 2017-nji ýylda Angliýa merkezli Fourfourtwo neşiri tarapyndan dünýäniň iň naýbaşy 50 tälimçisi arasynda görkezildi, oňa bu sanawda 36-njy orunda ýer berildi. Neşir o barada "adaty oýunçylary ýokary hilli oýunçylara öwrüp bilmegi ynanylmaz" diýip belläp geçdi. ooňa bu sanawda 36-njy orunda ýer berildi. Fourfourtwo neşiri ol barada "Onuň ýaly taktiki ajaýyplyga eýe tälimçi tapmak kyndyr" diýýär. Mundanam daşary neşir o barada Rubini başdan-aýak onuň binýat edendigini, Rostow futbol klubynda onuň aýlygy tölenmeýän oýunçylar bilen ikinji diwiziýa düşmegiň bosagasyndaky topar bilen 2-nji orny almagynyň mugjyzadygyny belläp geçýär.

Kazan merkezli Sport Business Online neşiri Gurban Berdiýew-e "derrew netijä ýetip bilýän jadygöý" lakamy berilendigini belläp geçýär. Dünýäniň in naýbaşy tälimçileri arasynda görkezilen Gurban Berdiýew Russiýa Premýer ligasy taryhyndaky iň beýik ussatlar arasynda hem görkezilýär. Dowamy...

Dogan Taslamalar

WikiSözlük
Türkmençe

VikiKaynak
Türkçe

WikiQuote
Türkmençe

WikiKitap
Türkmençe

Commons
Türkçe

Meta-Wiki
Türkçe

Wikinews
Iňlisçe

Wikiversity
Iňlisçe

Wbar blue.jpg
Türki dillerdäki Wikipediýalar   (Umumy: 1,260,792)
Emblem of Turkey.svg
Emblem of Kazakhstan.svg
Emblem of Azerbaijan.svg
Emblem of Uzbekistan.svg
Emblem of Iran.svg
Emblem of Kyrgyzstan.svg
Coat of Arms of Tatarstan.svg
Coat of Arms of Bashkortostan.svg
Coat of Arms of Chuvashia.svg
Türkçe Gazakça Azerbaýjança Özbekçe Günorta Azerbaýjança Gyrgyzça Tatarça Başgyrtça Çuwaşça
328,504 224,310 146,748 131,189 137,828 79,412 85,364 48,846 41,970
Coat of Arms of Sakha (Yakutia).svg
Emblem of Crimea.svg
Emblem of Turkmenistan.svg
Cneast-turkestan.png
Coat of arms of Gagauzia.svg
Coat of Arms of Karachay-Cherkessia.svg
Emblem of Karakalpakstan.svg
Coat of arms of Tuva.svg
Incubator-logo.svg
Ýakutça Krym tatarça Türkmençe Uýgurça Gagauzça Garaçaý-balkarça Garagalpakça Tuvaça İnkubatorda
12,030 6,493 5,538 4,133 2,721 2,030 1,868 1,808 9.515 +