Baş Sahypa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Iň uly erkin maglumat çeşmesi
Häzirki makala sany: 5,501
 
Islendik tema boýunça maglumat gözläp we goşup bilersiňiz. Ýardam sahypasyndan kömek alyp, Garalamada tejribe geçirip bilersiňiz.

Makala sargamaktäze · Taslama Goşul!· Baş sahypa saýlawy täze · Ýörelgeler · Ýolbaşçylyk saýlawy · Täze Sahypalar · ÇaýhanaBaşga dildäki wikilerden
Islän makalaňyzy terjime ediň!

Makalanyň türkmençe adyny giriziň we:


Bugünüň saýlantgy makalasy:

Topragyň ýaramazlaşmagy
Önümçilik kärhanalaryň daşky gurşawa etýan täsirlei.jpg

Topragyň yaramazlaşmagy – diýip adamlaryň gündelik durmuşy esasynda daşky gurşawyň biofiziki gymmatlyklaryna edýan täsirine aýdylýar. Topragyň düzüm taýdan üýtgemegi we özgermegi howply we islenilmeýän netijelere getirip biler diýip hasap edilýär. Tebigy hadysalar adyndan belli bolşy ýaly öz-özünden bolup geçýär, emma adamlaryň işjeňligi daşky gurşawa, şol sanda suw joşgunynyň ýa-da tokaý ýangynynyň emele gelmegine özüniň oňyn täsirini ýetirýär.

Bu tema 21-nji asyryň iň möhüm meseleleriniň biri diyip hasap edilýär, sebäbi topragyň yazamazlaşmagy agronomiýanyň netijeliligine, daşky gurşawa we onuň azyk howpsyzlygyna özüniň oňyn täsirini yetirýär. Hünärmenleriň aýtmagyna görä, ýylda 24 million tonna hasyl berip bilýän toprak ulanyşdan çykýar. Başga söz bilen aýdanyňda, häzirki wagtda dünýäniň 40 göterimine golaý oba-hojalyk yerleri howp astynda.

Esasy topragyň ýaramazlaşmagynyň we onuň daşky gurşawa etýän täsiriniň aşakdaky dört sany garaýşy öňe sürülýär Dowamy...

Dogan Taslamalar

WikiSözlük
Türkmençe

VikiKaynak
Türkçe

WikiQuote
Türkmençe

WikiKitap
Türkmençe

Commons
Türkçe

Meta-Wiki
Türkçe

Wikinews
Iňlisçe

Wikiversity
Iňlisçe

Wbar blue.jpg
Türki dillerdäki Wikipediýalar   (Umumy: 1,181,583)
Emblem of Turkey.svg
Emblem of Kazakhstan.svg
Emblem of Azerbaijan.svg
Emblem of Uzbekistan.svg
Emblem of Iran.svg
National emblem of Kyrgyzstan 2016.svg
Coat of Arms of Tatarstan.svg
Coat of Arms of Bashkortostan.svg
Coat of Arms of Chuvashia.svg
Türkçe Gazakça Azerbaýjança Özbekçe Günorta Azerbaýjança Gyrgyzça Tatarça Başgyrtça Çuwaşça
313,009 222,143 137,442 129,279 99,333 79,754 80,299 43,486 41,346
Coat of Arms of Sakha (Yakutia).svg
Emblem of Crimea.svg
Emblem of Turkmenistan.svg
Cneast-turkestan.png
Coat of arms of Gagauzia.svg
Coat of Arms of Karachay-Cherkessia.svg
Emblem of Karakalpakstan.svg
Coat of arms of Tuva.svg
Incubator-logo.svg
Ýakutça Krym tatarça Türkmençe Uýgurça Gagauzça Garaçaý-balkarça Garagalpakça Tuvaça İnkubatorda
11,621 5,918 5,475 4,084 2,759 2,026 1,909 1,700 9.515 +