Mazmuna geçiň

Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
WikiTaslama Türkmenistan

WikiTaslama Türkmenistan — Türkmenistana bagly maglumatlaryň Wikipediýada giňden neşir edilmegi we okyjylara hyzmat etmegini maksat edinýär. Okyjylar bu taslama gatnaşmaga çagyrylýar. Bu sahypada Türkmenistan barada gerekli makalalar ýerleşdiriler, ozaldan bar bolan emma ösdürilmeli makalalar hem.

Wikitaslama Türkmenistanda ösdürilmeli makalalar[çeşmäni düzet]

Administratiw gurluş[çeşmäni düzet]

Welaýatlar[çeşmäni düzet]

Bu bölümdäki makalalar Wikipediýada bar emma olar hakda has köp maglumat gerek. Bu temalar barada Wikipediýa standartlaryna laýyk maglumatlar bilýän bolsaňyz Wikipediýa bu barada ýardam beriň!

Şahsyýetler[çeşmäni düzet]

Edebiýat[çeşmäni düzet]

Şahyrlar[çeşmäni düzet]
Nusgawy şahyrlar[çeşmäni düzet]
  • Mollanepes: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli.
  • Myrat Talyby: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli.
  • Mämmetweli Kemine: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli.
  • Döwletmämmet Azady: Maglumatlar köpeldilmeli. Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli.
  • Ýunus Emre: Sahypa şu wagt (24/07/2018) boş döredilen hem bolsa, içi doldurylmaly.
Sowet döwri şahyrlary[çeşmäni düzet]
  • Agageldi Allanazarow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar giňeldilmeli we tertiplenmeli.
  • Aman Kekilow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar tertiplenmeli. Bar bolsa goşmaça maglumatlar goşulmaly.
  • Ata Atajanow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar tertiplenmeli we köpeldilmeli.
  • Beki Seýtäkow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli we tertiplenmeli.
  • Ekologia:Wikipedia standartlaryna gabat getirmeli, maglumatlar köpeldilmeli we tertiplenmeli.

Gatnaşanlar we reýting[çeşmäni düzet]

Aşakdaky tablisa öz ulanyjy adyňyzy goşup, taslama gatnaşyp bilersiňiz.