Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Bu sahypa WikiTaslama Türkmenistan sahypasydyr.

WikiTaslama Türkmenistan taslamasy Türkmenistana bagly maglumatlaryň Wikipediýada giňden neşir edilmegi we okyjylara hyzmat etmegini maksat edinýär. Okyjylar bu taslama gatnaşmaga çagyrylýar. Bu sahypada Türkmenistan barada gerekli makalalar ýerleşdiriler, ozaldan bar bolan emma ösdürilmeli makalalar hem.

Wikitaslama Türkmenistanda ösdürilmeli makalalar[edit source]

Administratiw gurluş[edit source]

Welaýatlar[edit source]

Bu bölümdäki makalalar Wikipediýada bar emma olar hakda has köp maglumat gerek. Bu temalar barada Wikipediýa standartlaryna laýyk maglumatlar bilýän bolsaňyz Wikipediýa bu barada ýardam beriň!

Şahsyýetler[edit source]

Edebiýat[edit source]

Şahyrlar[edit source]
Kategoriýa:Şahyrlar
Nusgawy şahyrlar[edit source]

Mollanepes: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli. Myrat Talyby: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli. Mämmetweli Kemine: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli. Döwletmämmet Azady: Maglumatlar köpeldilmeli. Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli. Ýunus Emre: Sahypa şu wagt (24/07/2018) boş döredilen hem bolsa, içi doldurylmaly.

Sowet döwri şahyrlary[edit source]

Agageldi Allanazarow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar giňeldilmeli we tertiplenmeli. Aman Kekilow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar tertiplenmeli. Bar bolsa goşmaça maglumatlar goşulmaly. Ata Atajanow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar tertiplenmeli we köpeldilmeli. Beki Seýtäkow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli we tertiplenmeli.