Aşgabat

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle
Türkmenbaşynyň Köşgi. Aşgabat.

Aşgabat (Parsça:عشق آباد Ashq-abad, bir şäher Türkmenistan'da. Türkmenistanyň paýtagty we aýratyn administratiw bölek. Welayatlar bilen deň statusy bar. 1925-nji ýylda döredilip, 1930-njy ýylda ýatyrylyp, 1936-njy ýylda ýene döredildi.

Meýdany 20,4 müň kw. km, ilaty 113,2 müň adam. Etrapda 3 şäherce, 8 geňeşlik we 7 oba bar.

Etrap fiziki-geografiki nukdaý nazardan 3 bölekden ybarat: günorta Kopetdag, demirgazykda Garagum çöli we olaryň arasynda Ahal oazisinin etraba degişli zolagy. Etrabyň in osen bolegi Ahal oazisidir. Bu oazisde ýurdumyzda belli Bagyr, Bekrewe, Köşi (oba), Herrikgala (oba), Gökje (oba), Gypjak (oba), Ýasmansalyk, Büzmeýin obalary ýerleşýärler.

Hojalygyň ýoriteleşdirilen ugurlary-üzümçilik, miweçilik, ýeralma, gök we bakja ekerançylygy däneçilik, maldarçylyk, ýeňil azyk senagatlary. Etrapda çagalar iýmiti zawody, jinsy matalaryny öndurýän fabrik işleýar.

Türkmenbaşy koçesi, oktýabr 2009.

Bilim[üýtget | edit source]

Nebit we Gaz ministrligi. Berzeňňi. Aşgabat.

Aşgabatda ýerleşýän käbir ýokary okuw jaýlary

Dogan şäherleri[üýtget | edit source]

Sepler[üýtget | edit source]

Şablon:Nusga:Türkmenistanyň welaýatlary