Daşoguz welaýaty

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Daşoguz
Daşoguz
Dasoguz Province in Turkmenistan.svg
Ýurt
Türkmenistan
Koordinatlar
Içerki bölünme
9 etrap
Häkim
Nazarmyrat Nazarmyradow [1]
Düýbi tutuldy
Öňki ady
1992-ä ýyla çenli — Daşoguz oblasty [2]
Meýdan
73 430 km²
Klimat görnüşi
kontinental
Resmi dil
Ilat
1 370 400 adam adam (2005)
Gürlük
18,66 ad./km²
Milli düzüm
Konfessional düzüm
Ýaşaýjy ady
daşoguzly
Sagat guşaklygy
Telefon kody
+993 (322)
Poçta indeksleri
746300
Awtoulag kody
DZ
Resmi saýt
Karta görkez/gizle
Daşoguz welaýaty (Türkmenistan)
Daşoguz

K:Wikipediýa:Makalada Wiki-ammara göni çykgyt

Daşoguz welaýaty

Daşoguz welaýaty Türkmenistanda administratiw bölek.

Umumy maglumat[düzet | çeşmäni düzet]

Bu welaýat Türkmenistanyň demirgazygynda ýerleşip, demirgazyk-günbatarda, demirgazykda we demirgazyk-gündogarda Özbegistanyň düzümine girýän (awtonom) Garagalpagystan respublikasy we Horezm welaýaty bilen, günortada Türkmenistanyň Ahal welaýaty bilen, günorta-gündogarda Lebap welaýaty bilen, günorta-günbatarda bolsa Balkan welaýaty bilen araçäkleşýär. Meýdany 73.4 müň km2. Ilaty: 893.7 müň adam.(1994 maglumaty)

Tebigaty[düzet | çeşmäni düzet]

Demirgazygyny Horezm pesligi, Günortasyny Üňüz aňyrsy Garagum tutýar. welaýaty, gündogardan günbatardan Amyderýanyň gadymy hanalary bolan Döwdan we Derýalyk kesip geçýär. Bu hanalaryň ugrunda Orungum, Öwezaly, Urpakgum, Ataçagan, Sekizatly, Bäşoý, Garaporsaň, Lawak, Eşegarbat ýaly çägelikler, Garadaşly, Gökçäge ýaly birnäçe uly bolmadyk köller ýerleşýär.

Pesligiň demirgazygynda palezoý we mezozoý döwürleriniň jynslaryndan düzülen uly bolmadyk Gubadag, Misginata, Ýylangyr belentlikleri ýer tutýar.

Gubadagda mermer we granit, käbir ýerlerde oňat hilli kerpiç we keramiki önümleri taýýarlamakda ulanylýan toýun, Düzgyrda nahar duzunyň çykýan ýerleri bar.

Beýleki welaýatlara garanda has demirgazykda ýerleşensoň Daşoguzda gyş sowugrakdyr. Ýanwar aýy ortaça temperatura -4 we -7 gradusdyr. Käwagtlar -36 derejä ýetýän aýazlar we +44 derejeden geçýän yssy hem bolýar. Tomus yssy hem-de gurak bolýar. Iýul aýynda ortaça temperatura +27-29 gradus, käwagtlar +43-44 gradus hem bolýar. Bu welaýatyň territoriýasy Türkmenistanda ygalyň iň az ýagýan ýeridir, bir ýylda ýagýan ygal mukdary 100 millimetre ýetmeýär. 86-98 millimetr bolýar. Welaýatyň klimaty bu ýerde şaly, orta süýümli gowaça we beýleki oba hojalyk önümlerini ýetişdirmäge amatlydyr. Welaýatyň esasy suw çeşmesi Amyderýadyr.

Ilaty[düzet | çeşmäni düzet]

Welaýatyň esasy ilaty türkmenler bolup, ol ilatyň 60%-e golaýyny tutýar (1995 maglumaty), özbekler, gazaklar we ruslar hem ýaşaýar. Ilat gürligi ortaça: 1 km2-de 12.2 adam bolup, ol hemme ýerde birmeňzeş däldir. Ilatyň agramly bölegi oazis böleginde ýerleşýär. Gubadag, Boldumsaz etraplarynda 1 km2 110-115 adam bolsa-da Üňüz aňyrsyndaky Garagumda bu görkeziji 0,1 adamdyr. Merkeziň welaýaty Daşoguz şäherinde bu görkeziji 139,3 adama barabardyr.(1995 maglumatlary)

Häkim[düzet | çeşmäni düzet]

No  At Başlan wagty Çykan wagty  Sebäp
1  Sapargeldi Motaýew 26.06.1992 02.08.1996  Işde goýberen kemçilikleri
2  Ýagmyr Öwezow 02.08.1996 1997  
3  Ýazgeldi Gündogdyýew 23.07.1997 11.09.2000  işde goýberen kemçilikleri
4  Habibylla Durdyýew 11.09.2000 15.11.2002  işde goýberen kemçilikleri
5  Işanguly Gulmyradow 15.11.2002 01.12.2004  işde goýberen kemçilikleri
6  Kakamyrat Annagylyjow 01.12.2004 25.01.2006  işde goýberen kemçilikleri
7  Aganyýaz Akyýew 25.01.2006 27.11.2006  işde goýberen kemçilikleri
8  Saparmyrat Aşyrow 27.11.2006 10.07.2009  işde goýberen kemçilikleri
9  Mämmetnyýaz Nurmämmedow 10.07.2009 08.07.2011  başga işe geçmegi
10  Esenmyrat Orazgeldiýew 08.07.2011 09.07.2015  başga işe geçmegi [3]
11  Orazmyrat Gurbannazarow 09.07.2015 12.05.2017  başga işe geçmegi [4]
12  Mämmet Baýramgulyýew 12.05.2017 18.06.2019  Başga işe geçmegi[5]
13  Nazarmyrat Geldimyradowiç Nazarmyradow 18.06.2019  Dowam edýär [6]

Düzümi[düzet | çeşmäni düzet]

Şäherler[düzet | çeşmäni düzet]

Etraplar[düzet | çeşmäni düzet]

Flag of Turkmenistan Türkmenistanyň welaýatlary Flag of Turkmenistan
TurkmenistanNumbered.png
1-Ahal welaýaty (Änew) | 2- Balkan welaýaty (Balkanabat) | 3- Daşoguz welaýaty (Daşoguz) | 4- Lebap welaýaty (Türkmenabat)
5- Mary welaýaty (Mary)

Çeşmeler[düzet | çeşmäni düzet]

  1. www.tdh.gov.tm!-Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
  2. "Изменения географических названий Туркменистана". Archived from the original on 2018-04-16. Retrieved 2018-05-06. 
  3. Türkmenistanyň Prezidenti jogapkärli wezipelerde birnäçe üýtgeşmeleri geçirdi
  4. "Orazmyrat Gurbannazarov was appointed as acting Vice Premier coordinating financial and economic sector". Archived from the original on 2019-04-02. Retrieved 2018-05-06. 
  5. Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
  6. Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi