Görogly etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Görogly etraby Daşoguz welaýatynyň günorta böleginde ýerleşýär. Ol demirgazyk durmuş­-ykdysady sebitiň iri etraplarynyň biridir. Etrap pagtaçylyga, däneçilige, iri şahly mallary ös­dürip ýetişdirmeklige, dowardarçylyga, ýüpekçilige ýörite­leşdirilýär. Görogly etrabynyň çäginde 1 şäher, 15 oba ge­ňeşligi we 90 dan gowrak oba bar. Jemi 63 mekdep we 9 sany chagalar bagy bar.
Etrap merkezi Görogly şäheri welaýat merkezinden 17 km. günortada ýerleşýär. Şäherde pagta arassalaýjy zawod, egirme-­dokma fabrigi, oba hojalyk maşynlary bejer­ýän, gurluşyk, durmuş hyzmaty, azyk senagaty kärhanalary işleýär.