Köneürgenç etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Köneürgenç etraby welaýatyň demirgazyk-­günbata­rynda ýerleşýän iri hojalyklaryň biridir. Ol pagtaçylyga, däneçilige, gök-­bakja ekerançylygyna, dowardarçylyga, iri şahly mallary ösdürip ýetişdirmeklige, ýüpekçilige ýöriteleşdirilýär. Etrabyň çäginde 19 geňeşlik we 85 oba ýerleşýär. Etrabyň dolandyryş edaralary Köneürgenç şäherinde ýerleşip, ol ýerden etrabyň ähli obalaryna awto­mobil ýollary çekilen.