Musulmanlar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Musulmanlar

MusulmanlarAllanyň barlygyna we birligine, Onuň pygamberlerine, perişdelerine, kitaplaryna, ahyrýet gününe, heläkçilige we ykbala ýüregi bilen ynanan adamdyr. [1].

 • Musulmanlar Alla ybadat ederler. [1]
 • Olar namazlaryny dogry okarlar, namazlarynyň arasyny bölmezler. Ybadatlarynda arkaýynlyk görkezmezler.
 • Musulmanlar zekatlaryny (Sadakalaryny) bererler, özüne berilen rysgalyň mätäçleriňkidigini bilýärler we şoňa görä hereket edýärler. Hem bolçulykda hem-de ýoksullykda Alla üçin harç ederler.
 • Gowulygy buýurar, ýamanlygy gadagan ederler.[1]
 • Allanyň haram diýeniniň janyna kast etmezler.[1]
 • Özüne erk ederler, zyna etmezler.
 • Amanadyň we sözüň arkasynda durarlar.[1]
 • Gyşarnyksyz şaýatlyk ederler.
 • Olar boş we peýdasyz zatlardan ýüz öwrerler.
 • Öte geçmezler. Sabyr ederler, ýöne ýere gozgalaň turuzmazlar.
 • Gahar-gazaplaryny ýuwdarlar we adamlary bagyşlarlar.
 • Isrip etmekden we gysgançlykdan uzakda durarlar, ikisiniň arasyndaky orta ýoly taparlar.
 • Özlerine Allanyň aýatlary ýatlaryna inderilende kör we ker ýaly hereket etmezler, ýürekleri titrär.
 • Muhammet Pygamberiň hadyslarynda hem ýygy-ýygydan musulmançylyk barada durlup geçilýär, göreldeli musulmanyň aýrtaynlyklary barada aýdylýar. Muhammet Pygamber musulmanlar barada: “Musulman elinden we dilinden musulmanlaryň arkaýyn bolan adamsydyr” diyyär.[1]

Kaynag[düzet | çeşmäni düzet]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Kime musulman diýilýär? TRT 08.01.2018