Allah

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Allah - (arap. الله‎‎ — [Alla] Faýl barada maglumat (diňlemek) — «bir Hudaý») Älemleri döreden, Kyýamat (direliş) güniň eýesi, ýeke-täk Hudaýy aňladýan arap sözidir.

Alla(h) sözüniň arapça ýazylşy

Allah al-iläh (arap. ال‎‎ — äl — ýeke-täk) we (arap. إله‎‎ — iläh — hudaý) — ýeke-täk hudaý manyny aňladýar. Arap bolmadyk musulmanlar hem Hudaý sözüne derek Alla(h) sözüni ulanýarlar. Alla(h) barada Kuranda we sünnetde belli derejede maglumatlar bar, ýöne Ony doly pikirlenip bilmek adamyň aňy başarmaz. Has takygy Allahyň asly nähilidigini bir Özi bilýändir.

Kuran[düzet | çeşmäni düzet]

Iň gözel atlar Allahyňkydyr‚ şeýle bolsa, bu atlar bilen Oňa dileg-doga ediň! Onuň ady babatda hakdan azaşanlary terk ediň! Olar edenleriniň jezasyny çekerler.

Kuran 7:180.

Bellik[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]