Allah

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Allah - (arap. الله‎‎ — «Hudaý») Älemleri döreden, Kyýamat (direliş) güniň eýesi, ýeke-täk Hudaýy aňladýan arap[1] sözidir.

Alla(h) sözüniň arapça ýazylşy

Allah al-iläh (arap. ال‎‎ - äl - ýeke-täk) we (arap. إله‎‎ - iläh - hudaý) — ýeke-täk hudaý[2] manyny aňladýar[3]. Arap bolmadyk musulmanlar hem Hudaý sözüne derek Alla(h) sözüni ulanýarlar. Alla(h) barada Kuranda we sunnätde belli derejede maglumatlar bar, ýöne Ony doly pikirlenip bilmek adamyň aňy başarmaz. Has takygy Allahyň asly nähilidigini bir Özi bilýändir.

Kuran[üýtget | edit source]

Iň gözel atlar Allahyňkydyr‚ şeýle bolsa, bu atlar bilen Oňa dileg-doga ediň! Onuň ady babatda hakdan azaşanlary terk ediň! Olar edenleriniň jezasyny çekerler.

Kuran 7:180.

Salgylanmalar[üýtget | edit source]

  1. https://ar.m.wikipedia.org/wiki/الله
  2. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аллах
  3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allah