Allah

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Allah sözüniň arapça ýazylşy
aýdylşy

Allah - (arap. الله‎‎ 🔊 harp. «Hudaý») Älemi döreden, Kyýamat (Direliş) güniň eýesi, bir we ýeke-täk Hudaýy aňladýan arap sözidir. Yslamda imanyň gysgaça formasy (şahadat): Lä ilähä illAllah, Muhammed resul Allah.(Alladan başga hudaý ýok, Muhammet bolsa Allahyň Resulydyr!)

Etimologiýa[üýtget | edit source]

Arabistikada Allah al-iläh (الـ al - ýeke-täk) we (إلٰهٌ iläh - Hudaý) — ýeke-täk Hudaý manyny aňladýar. Ýewreýleriň Injil kitabynda "Elohim", ermen dilinde "Elah", siriýa dilinde "Alah". Käbir musulman alymlarynyň pikirine görä, Allah sözi hiç hili düýp sözi bolmadyk, ýagny ýeke-täk Hudaýyň hut öz ady. Arap bolmadyk musulmanlar hem Hudaý sözüne derek "Alla" sözüni ulanýarlar.

Düşündiriş[üýtget | edit source]

Allah.svg

1. älif 2. hämzä 3. läm 4. läm 5. şedda 6. üstün älif 7.
Allah sözi arap kalligtafynda
Allah sözi arap kalligtafynda

Allanyň atlary[üýtget | edit source]

Kuran[üýtget | edit source]

Iň gözel atlar Allanyňkydyr‚ şeýle bolsa, bu atlar bilen Oňa dileg-doga ediň (ýalbaryň)! Onuň ady babatda hakdan azaşanlary terk ediň! Olar edenleriniň jezasyny çekerler.


7:180 Kuran.

Hadys[üýtget | edit source]

Muhammet pygamber ﷺ (sallallahu aleýhi wesellem) şeýle diýipdir: "Allanyň 99 gözel ady bardyr. Kim bulary ýatda saklasa we olar bilen Allany zikir etse we Alladan olar bilen islegini dilese, ol kişi jennete girer".


Allanyň 99 ady[üýtget | edit source]

Şablon:99 names of Allah

Bellik[üýtget | edit source]

Şeýlede[üýtget | edit source]

Salgylar[üýtget | edit source]

Çeşmeler[üýtget | edit source]

[1] [2] [3]

  1. https://ar.m.wikipedia.org/wiki/الله
  2. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аллах
  3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allah