Namaz

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Namaz (pars. نماز‎) ýa-da ās-sälä(t) (arap. الصلاة‎‎‎) — yslamda bäş sütüniň ikinjisi. Namazyň düzgün-tertiplerini Muhammed () pygamberden sahabalar öwrenýärler. Namaz üstünde asyrlar boýy hanafi mezhebi işleýär.

ru:file:Salat_times_ru.svg

Namaz wagty.

Gündeki okamasy hökmany 5 namaz (farz):

 • irdenki 2-rakat namaz (fäjr)
 • öýleki 4-rakat namaz (zuhr)
 • ikindi 4-rakat namaz (asr)
 • agşamky 3-rakat namaz (magrib)
 • gijeki 4-rakat namaz (işa)

Gijeki goşmaça namaz (witr) 3 rakat okamaly. Ertir namaz okalandan soň gün dogup bir sagat geçýänçä, günortan gün depedekä, ikindi namaz okalanda soň tä gün doly ýaşçança namaz okamak gadagan. Her musulman farz namazdan daşary goşmaça namaz okap biler (nafilä) we gijeki namaz-tähäjjud. Namazdan daşary Allaha dua bilen islendik (arap ýa-da öz diliňde) dilde ýüz tutup bolýar.

Namaz jemaat we ýekelikde okalýar.

Namazyň farzlary[düzet | çeşmäni düzet]

 1. Täret arassalygy — eger adamyň täreti bozulan (kiçi ýa-da uly meýdan, jyns gatnaşyk we ş.m.) bolsa täret almaly.
 2. Arassa ýer — okaljak ýer arassa bolmaly.
 3. Kybla — adam kybla bakyp durmaly. (Käbe)
 4. Niýet — namaz okajak bolaňda niýet (ýürekden) etmeli.
 5. Eşik — arassa eşik geýmeli (hapalanmadyk, meselem: siýdik degmedik). Eşik şeriata gabat gelmeli.
 6. Şerhoşlyk (alkogol, narkotik saklaýan zatlar. Yslamda — hemmesi haram).
 7. Wagt — her namaz anyk bolan belli wagt aralygynda okalýar.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]