Wikipediýa:Çaýhana

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Arhiw

Zerur terjimeler: Wikipediýa kadalary we Wikipediýa ýörelgeleri[edit source]

Gerekli terjimeleri ýazaly, eger ozaldan terjime edilen bolsa ony bildiriň bolmasa teklibime garaýşyňyzy bildiriň:

Wikipedia policies = Wikipedia kadalary

Wikipedia principles = Wikipediýa ýörelgeleri.

Başga zerurlyk bolsa ýene maslahatlaşarys. Men şuwagt şeýle terjime edip dowam etjek, sizden gelen habarlara görä günjelläris terjimeleri. --Ruhubelent (talk) 10:22, 25 iýul 2018 (UTC)

WikiTurkic[edit source]

I invite you to discuss m:User talk:Рөстәм Нурыев/WikiTurkic ----ZUFAr (talk) 07:06, 18 awgust 2016 (UTC)

Ruhubelent üçin gollanma[edit source]

{{Kömek ediň}}

{{Kömek ediň-kömek edildi}}

check-mark
Kömek ediň - Kömek edildi. Eger size has köp maglumat gerek bolsa öz şahsy çekişe sahypaňyzdaBaşga bir sorag görnüşinde sorap bilersiňiz ýa-da gerekli ullanyja şahsy çekişmesine hat ýazyp bilersiňiz.

Minnetdar Mr.pahyr, şablon meselesini aşybersek indi öňümizde 2 iş bar: 1) Wikitaslamalar döretmek we özüne çekiji edip bezemek. 2) Baş sahypany özüne çekiji ýagdaýa getirmek, men şuwagt ýörelgeler üstünde işleýärin. Baş sahypany dizaýn etsek wikitaslamalar bilen bile üns çekip bileris. Okyjylar höweslenip biler --Ruhubelent (talk) 11:20, 23 iýul 2018 (UTC)

Wikipediýa zyýarat statistikalary[edit source]

Statistikalara seredip şoňa görä ugur kesgitlemek isleýänler; statistika barada bilesigelijiler üçin: Wikipediýa statistikalary.

Öz baran netijämi aýtsam Wikipediýany zyýarat edýänleriň uly bölegi, aglabasy mobilden girýär. Diňe birnäçe sahypanyň zyýaratçylarynda mobil zyýaratçy 60 göterimden az. Herekete geçirmek kyn boljak, mobilden kim edit eder? --Ruhubelent (talk) 02:35, 31 iýul 2018 (UTC)