Wikipediýa:Çaýhana

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Arhiw

Ruhubelent nädip taze makala acmaly

Zerur terjimeler: Wikipediýa kadalary we Wikipediýa ýörelgeleri[çeşmäni düzet]

Gerekli terjimeleri ýazaly, eger ozaldan terjime edilen bolsa ony bildiriň bolmasa teklibime garaýşyňyzy bildiriň:

Wikipedia policies = Wikipedia kadalary

Wikipedia principles = Wikipediýa ýörelgeleri.

Başga zerurlyk bolsa ýene maslahatlaşarys. Men şuwagt şeýle terjime edip dowam etjek, sizden gelen habarlara görä günjelläris terjimeleri. --Ruhubelent (talk) 10:22, 25 iýul 2018 (UTC)[reply]

WikiTurkic[çeşmäni düzet]

I invite you to discuss m:User talk:Рөстәм Нурыев/WikiTurkic ----ZUFAr (talk) 07:06, 18 awgust 2016 (UTC)[reply]

Ruhubelent üçin gollanma[çeşmäni düzet]

{{Kömek ediň}}

{{Kömek ediň-kömek edildi}}

check-mark
Kömek ediň - Kömek edildi. Eger size has köp maglumat gerek bolsa öz şahsy çekişe sahypaňyzdaBaşga bir sorag görnüşinde sorap bilersiňiz ýa-da gerekli ullanyja şahsy çekişmesine hat ýazyp bilersiňiz.

Minnetdar Mr.pahyr, şablon meselesini aşybersek indi öňümizde 2 iş bar: 1) Wikitaslamalar döretmek we özüne çekiji edip bezemek. 2) Baş sahypany özüne çekiji ýagdaýa getirmek, men şuwagt ýörelgeler üstünde işleýärin. Baş sahypany dizaýn etsek wikitaslamalar bilen bile üns çekip bileris. Okyjylar höweslenip biler --Ruhubelent (talk) 11:20, 23 iýul 2018 (UTC)[reply]

Wikipediýa hasabatlary[çeşmäni düzet]

Statistikalara seredip şoňa görä ugur kesgitlemek isleýänler; statistika barada bilesigelijiler üçin: Wikipediýa statistikalary.

Öz baran netijämi aýtsam Wikipediýany peýdalanyjylaryň uly bölegi, aglabasy öýjükli el telefonlary arkaly ulanýarlar. Käbir sahypalaryň peýdalanyjylary öýjükli el telefon peýdalanyjylary 60 göterimden az. Herekete geçirmek kyn boljak, öýjükli el telefonlarynyň üsti bilen kim bize uly ensiklopedik maglumat goruny döretmäge ýardam eder? --Ruhubelent (talk) 02:35, 31 iýul 2018 (UTC)[reply]

Baş sahypa[çeşmäni düzet]

Bence Ana sayfa yeniden hazırlanmalıdır. Çok sayda boşluklar var sayfada. Ben Azvikiden bazı arkadaşlarla bu mesele hakkında konuşa bilirim isterseniz.--Turkmen (talk) 19:38, 20 maý 2019 (UTC)/[reply]

Ne gibi? Günün resmi we makalesi arasinda orantili boyut saglanirsa boşluk oluşmuyor. Ama daha iyi bir hale getirilebilineçekse neden olmasin? Deneyelim derim --Ruhubelenthabarlaş 23:11, 20 maý 2019 (UTC)[reply]
Değerli Ruhubelent, ozaman ben Azvikideki arkdaşlara bu konuda haber vereyimmi?--Turkmen (talk) 17:11, 21 maý 2019 (UTC)[reply]
Iýi olur, weriniz. Zaten daha güzel görünmesi daha iyi olur. Yalniz, metadaki "Request for comment" olayina ben destek verme kararı aldım Ermeni sahtekarlığı kategorisinden dolayı ama eğer bu kategoriyi sildirebilecekseniz o öneriye destek vermeyecem. Bir deneseniz? Wikipediaya öyle kişisel görüşler vesaire yansıtılmasına karşıyım, zaten Türkçe Wikipedia da bu yüzden engelledi beni --Ruhubelenthabarlaş 10:45, 23 maý 2019 (UTC)[reply]
Problem değil. Sadece her bir Vikinin kendi icması ve kararları var. Metanın buna müdahile etmesi yanlışdır. Mesela, RuVikideki bu madde ve HyVikide çok sayda maddede Azerbaycan haritasının düzgün verilmemesi gibi.--Turkmen (talk) 20:22, 25 maý 2019 (UTC)[reply]
Turkmen, Mesele o yanlış bilgi vermek değil, onlar kendi akademik otoritelerine göre bilgi vermek mesela Vietnam savaşına ingiliz kaynaklar Vietnam savaşı demesinden ötürü İngilizce Wikipediada buna Vietnam savaşı denir ama Vietnam Vikisinde buna muhtemelen "Amerikan savaşı" diyorlardır. Ya da Türkçe vikide "istanbul fethi" derken inglizcede "istanbul düşüşü" denmekte. Mesele doğrudan "X sahtekarlığı" diye kategori açarak Wikipediaya yansıtmak. Sanırım Azerbaycan literatüründe kaydadeğer bir "Ermeni sahtekarlığı" maddesi yoktur? --Ruhubelenthabarlaş 12:23, 26 maý 2019 (UTC)[reply]
Ruhubelent var böyle maddeler ve kitaplar. Mesela, ermenilerin Yerevandaki Azerbaycan türklerini zorla evlerinden sürgün etmesi ve sonradan şehrin nüfus saysında ermenilerin sayının çok gösterilmesi gibi meseleler bir yere toplanır ve böyle ad verilir.--Turkmen (talk) 22:39, 27 maý 2019 (UTC)[reply]

Surat meselesi[çeşmäni düzet]

Salam, meniň mowzuklarda ýerleşdirýän suratlarymy ýa pozýarlar ýa-da üýtgedýärler :( Nämedenkä şol bilýäňizmi, nämede ýaňyşýankam? --1davut (habarlaş) 2:24, 15 iýun 2019 (UTC)

Suratlary özüňiz täzeden ýükleýärsiňiz? Eger awtorluk hukugyny bozýan suratlar bolsa Wikimedia olary öçürýär. Mümkin bolsa ozaldan bar bolan suratlary ulanmak gerek/ Täze surat ýüklemekde hem mesele ýok emma düzgüni bozmaýan suratlar bolmaly --Ruhubelenthabarlaş 10:03, 15 iýun 2019 (UTC)[reply]
Akkaundym makalalara surat ýerleşdirýänligim üçin bloklanypdyr ;) --1davuthabarlaş 12:16, 16 iýun 2019 (UTC)[reply]
Nirede bloklandy? Türkmençe Wikipediýada hä blokda dälsiň, çommons-da ýa metada bloklandyň? Gowusy şeýdeli: Göni beýleki dillerdäki proýektlerde öňden bar bolan suratlary ulanyň, şonda awtorluk düzgüni bozma ýagdaýyna uçramarsyňyz --Ruhubelenthabarlaş 09:27, 16 iýun 2019 (UTC)[reply]
Salam 1davut, Bloklanmalaryň esasy sebäbi, goýan suratlaryň köpüsiniň adminler (ýa-da botlar) tarapyndan bir wagtda barlanyp düzgün bozma ýol bermek duýduruşylarynyň hemmesini bir wagtda almagyň bolup biler, wikipediýa düzgün bozmalara gaty ünsüm çemeleşýär, blokdan açdyrmak açmak üçin şu wagtky adminlardan Rufet Turkmene ýüz tutup bilersip. Mr.Pahyr (habarlaş) 10:06, 16 iýun 2019 (UTC)[reply]
Salam @Mr.pahyr:, Türkmençe Wikipediýa altýapisini oluşturmagimiz lazim, ýardam berip bilermisiňiz? Men kodlama bilmeýän, By erdo can oluşturmakta ama o da Türkmençe bilmedigi için pek bir şeý ýapamiyor. Altýapi oluşturursak sistem oturur ýerine, anja sistem inşa ederek bir toplum oluşturabiliriz. Ne dersiniz? Mesela bir de şöýle girişimler war ama ben neresinden terçume edeçegimi bilmiýorum bi el atsaniz? --Ruhubelenthabarlaş 11:12, 16 iýun 2019 (UTC)[reply]
Salam @Ruhubelent:, Elbetde elimden gelen kömegi ederin, men gataşyjylaryň içine öz adymy hem goşýaryn, eger men tarapyndan başga-da kömek gerek bolsa aýdym bilersiňiz. --Mr.pahyr (habarlaş), 16:01, 16 iýun 2019 (UTC)[reply]
https://tk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulanyjy:Turkmen/WikiTaslama_T%C3%BCrkmenistan&oldid=209934, şuny Türkmençä terjime etjek bolýan ýöne bolanok. Şuňa kömek etseňizle boş wagtyňyz, @Mr.pahyr:. Men göni terjimä girişdim, şeýle ýagdaýa geldi: https://tk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulanyjy:Turkmen/WikiTaslama_T%C3%BCrkmenistan&oldid=209933 1 taslama tamamlap bilsek galanlaryny men kopy paste bilen ýasaryn --Ruhubelenthabarlaş 13:54, 16 iýun 2019 (UTC)[reply]

Şablon döretmek[çeşmäni düzet]

Salam, haýsyda bolsa biriňiz maňa şablonyň nähili döredilýändigini ýa-da terjime edilýändigini öwredäýiň? --GaraňkyModehabarlaş 21:23, 15 noýabr 2019 (UTC)[reply]

Salam. Hoş geldiňiz, Türkmençe Wikipediýa hoş geldiňiz we goşantlaryňyz üçin minnetdar. Şablon döretmek üçin kodlama bilmek gerek, men kodlama bilmeýän terjime etmek üçin beýleki dilden çeşme koduny nusgalap ony Türkmençä uýgunlaşdyrýaryn. --Ruhubelenthabarlaş 11:41, 16 noýabr 2019 (UTC)[reply]

Onda maňa beýleki dilden çeşme koduny nusgalap ony Türkmençä uýgunlaşdyrmagy öwredäýiň. --GaraňkyModehabarlaş 18:16, 16 noýabr 2019 (UTC)[reply]

GaraňkyMode Ony nädip düşündirip bilerin bilemok. Garaz şeýle, meselem iňlisçe Wikipediýada bir şablon bardyr, şo şablonda "V - R - E" harplary durýar, şo ýerden E harpyna basaňda Redaktirleme sahypasy açylar, şo kodlary kopiýalamaly. Soň Türkmençe Wikipediýada Gözleg paneline degişli şablonyň adyny gözletmeli täzesahypa döredýän ýaly. Şeýle: "Şablon:Döretjek şablonyňyzyň ady" we enter. Şablon sözi bilen bile gözledilmeli, şonda täze sahypa döretmek üçin sahypa açylar, şo ýere kodlary geçirip Türkmençeleşdirýärin. Mysal: Şablon:Günorta Amerika döwletleri Men şu Günorta Amerika döwletleri şablonyny iňlisçe Wikipediýadan aldym, diňe atlaryny Türkmençä geçirdim. Beýleki şablonlarda-da şeýdýän. --Ruhubelenthabarlaş 12:17, 17 noýabr 2019 (UTC)[reply]

Şablon:NUMBEROF[çeşmäni düzet]

Hello. I am fron English Wikipedia. I have installed an update to Şablon:NUMBEROF that uses Lua at Module:NUMBEROF. It pulls data from Commons which is updated 4 times a day. This is better than Şablon:NUMBEROF/data which has not been updated for a year.[1] The new template does not require a bot. The template is edit protected so I can not change it. To install the new template change from this:

{{#ifeq:{{{3|}}}|N
      |{{formatnum:{{NUMBEROF/data|{{{2}}}|{{{1}}}}}}}
      |{{NUMBEROF/data|{{{2}}}|{{{1}}}}}
}}<noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>

To this:

<includeonly>{{#invoke:NUMBEROF|main}}</includeonly><noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>

Any questions please contact me at en:User:GreenC, thank you. -- GreenC (talk) 19:17, 17 maý 2020 (UTC)[reply]

Content Translation tool announcement: Machine translation support through Google Translate enabled for Turkmen[çeşmäni düzet]

English:

Hello!

Recently Google announced the availability of 5 more languages on Google Translate. This allows us to add machine translation support for Turkmen on the Content Translation tool. As part of ongoing maintenance, this has now been enabled, and you can use it while translating Wikipedia articles into Turkmen.

Please note, machine translation is an optional feature in Content Translation, and translators choose the best options for the content that they are translating. We strongly recommend that you read through the Help documents to get familiar with the process of using machine translation with Content Translation and the measures that exist to preserve the quality of machine-translated text through reviews and restrictions. If you have any feedback or questions, please do not hesitate to contact us through the Content Translation Project talk page, or on Phabricator ticket number 246319.

This message is written in English. Please help us translate it for the benefit of other users of this Wikipedia.

Thank you!

По-русски:

Здравствуйте!

Недавно компания Гугл объявила о доступности еще пяти языков в Google Translate. Это позволяет нам добавить поддержку машинного перевода для туркменского языка в Инструменте перевода содержания. В рамках текущего обслуживания эта функция теперь включена, и вы можете использовать её при переводе статей Википедии на туркменский язык.

Обратите внимание, что машинный перевод является дополнительной функцией в Переводе содержания, и именно переводчики выбирают лучшие варианты для содержания, которое они переводят. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с документами справки, чтобы ознакомиться с процессом с использованием машинного перевода с Переводом содержания и меры, существующие для улучшения качества машинно-переведённого текста посредством проверок и ограничений. Если у вас есть какие-либо отзывы или вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам через Страницу обсуждения проекта Перевода содержания или в Фабрикаторе.

Спасибо! Amir E. Aharoni (WMF) (talk) 19:20, 15 iýun 2020 (UTC)[reply]

Wikipediýa agzalaryna ýüzlenme![çeşmäni düzet]

Hormatly wikipediýa agzalary! Türkmen wikipediýany ösdürmek zerurdyr. Bu ösüşiň tiz we ýokary hilli bolmagy üçin her bir ulanyjy öz tanyşlaryny wikipediýa goşant goşmak üçin makala döretmegi öwredip biler. Şeýle etseňiz ýurdumyzyň wikipediýasy tiz depginde öser.

Тюркский марафон 2021[çeşmäni düzet]

В 2021 году будет очередной Тюркский марафон. Приглашаю сделать список статей для написания на тюркских и других языках. m:Turkic Marathon 2021/List of Articles/Turkmenistan--Kaiyr (talk) 08:23, 11 mart 2021 (UTC)[reply]

Improving the translation support for Turkmen Wikipedia[çeşmäni düzet]

Hello!

Apologies as this message is not in your native language, Please help translate to your language.

Content translation has been successful in supporting the translation process on many Wikipedia communities, and we want to help additional wikis with the potential to grow using translation as part of a new initiative.


Content translation facilitates the creation of Wikipedia articles by translating content from other languages. It has been used already to create more than half a million articles. In addition, the tool provides mechanisms to encourage the creation of good quality content, preventing the publication of lightly edited machine translations. In general, our analysis shows that the translations produced are less likely to be deleted than the articles started from scratch.


Turkmen Wikipedia editors have used Content translation to create more than forty articles. We think that there is potential to use translation to create more articles, expand existing ones, and attract new editors that learn how to make productive edits. Translation can help the community to reduce the language gap with other languages and grow the number of editors in a sustainable way. In order to achieve this goal, we want to collaborate with you to make Content translation more visible in the Turkmen Wikipedia and support new ways to translate.


As a first step, during the next weeks, we plan to enable Content translation by default on Turkmen Wikipedia. That will make it easy for users to discover the tool through several entry points. However, users not interested in translation will still be able to disable it from their preferences.


Please feel free to share any comment in this conversation thread.


Thanks!

UOzurumba (WMF) (talk) 21:21, 7 aprel 2021 (UTC)[reply]

Taraply ýazgylar we ýalňyş ýazylyşlar[çeşmäni düzet]

Wikipediýada gaty taraply ýazgylar bar, wikipediýa bitarap mediýadyr, şahsy we nädogry düşünjeleriňizi makalalarda belli etmeli däl. Iň uly temalar hem taraply we az maglumatly bolup ýatyr. Gökdepe urşy hasam taraply ýazgydan ybarat eken, özüm köp ýerini düzetdim. Kiçijek temalary ýazmagyňyzdan iň wajyp temalary ýazmagyňyz möhüm. Sarahs söweşi barada hem hiç makala döredilmändir, onam özüm döretdim. Ýazylyş yzygderligi ýok. Ilki bilen esasy temalar ýazylmaly.