Ulanyjy çekişme:Ruhubelent

Page contents not supported in other languages.
Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ses bermegiňizi haýyş edýärin[çeşmäni düzet]

Salam! "Ruhubelent" men sizden maňa ses bermegiňizi haýyş edýärin. Men administratorlyga dalaşgär. Muhammetnyýaz (talk) 13:13, 8 awgust 2020 (UTC) Hormatly Ruhubelent men ýolbaşçylyk saýlawyndan saýlaw bölümçesini 08.08.2020-de açdym bu bölümçe iň aşakda görünýär.[jogap ber]

Şablonlar barada[çeşmäni düzet]

Salam, men döredýän sahypalarymda owadan şablonlary ulanmak isleýärin. Esasan hem şu şablon Şablon:Video oyunu bilgi kutusu. Şu şablony ulanmak üçin näme etmeli? Türkmen diline terjime edip ulanmalymy? --1davuthabarlaş 13:35, 20 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

Salam, 1davut, Şablonlar terjime edilýär. Şablon döretmek barada şu ulanyjylar size ýardam berip biler: @Mr.pahyr:, @By erdo can: we @Turkmen:. Men özümem 1-2 gün soňra şablon döretmäge ymtylyp bilerin, şu birki günlükde işlerim ýogyn + olar has gowy düşünýär kodlamalara, olara bir danyş eger bolmasa 1 2 gün soňra dörederin o şablonyň Türkmençesini --Ruhubelenthabarlaş 18:01, 20 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

Jogabyñyz üçin sag-boluñ, görkezen agzalaryñyza danyşyp görerin. --1davuthabarlaş 23:17, 20 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

Her türlü yardıma hazırım. :) --Turkmen (talk) 18:24, 20 maý 2019 (UTC)[jogap ber]
1davut, Türkmen agza ýardam etmäge taýyndygyny aýtdy. Şoňa ýüz tutaý iň başda sebäbi o sagbolsun biziň Wikipediýada diýseň aktiw, beýlekiler seýrek gelýär --Ruhubelenthabarlaş 18:31, 20 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

Merhaba, Turkmen, ben Şablon:Video oyunu bilgi kutusu şablonunu kullanmak istiyorum, galiba tercüme edilmemiş, yardım ederseniz çok sevinirim. --1davuthabarlaş 12:22, 21 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

Turkmen abi sen bana en iyisi şablon yaratmayı öğret. Her şablon lâzım olduğunda sana gelip canını sıkmayayım. Ayrıca Şablon: Web Kaynağı şablonu da lâzım. --1davuthabarlaş 13:22, 21 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

Peki, yine de teşekkür ederim. --1davuthabarlaş 11:10, 24 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

Turkmen walla bana kalirsa bir Wikiproje hazirlaýip tamamlaýiniz gerisini ben üretirim kopýalaýarak we düzelterek. Bana Wikiproje lazim, tam tamina. Kullaniçilar kendi sayfasina koyabileçegi şablonu olan, makalalere "bu makale bu projeye dahildir" şablonu ýerleştirilebileçek şekilde tam tamina bir Wikiproje. --Ruhubelenthabarlaş 12:35, 26 maý 2019 (UTC)[jogap ber]
Ruhubelent Vikiprojenin adı ne olsun?--Turkmen (talk) 22:35, 27 maý 2019 (UTC)[jogap ber]
Turkmen, mesela Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan projesini tamamlasaniz yeter. Gerisini kopiýalaýarak çogaltirim ben. + 2-3 kişi editlemekle bir ýere waramaýiz, digerlerini de katilima teşwik etmek lazim o yüzden sürekli katilima teşwik edebileçek şablonlar kullanmaýa çalişiýorum. Boris Spasskiý saýfasina bakin mesela, en altinda ilgili şablonlar war gereken her saýfaýa aýnisini ýapmaliýiz --Ruhubelenthabarlaş 06:25, 2 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
Ozaman ben sayfanı türkçe tamamlıyorum. Siz türkmenceye çevire bilirmisiniz? Cevabınızı adlığım ilk dakikada başlaya bilirim. --Turkmen (talk) 19:18, 3 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
Sayfanı tamamladım. Ek sorunuz varsa vere bilirsiniz. --Turkmen (talk) 19:28, 7 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
Turkmen, o baya sade kalmış. Mesela ben şuna benzer bir şey peşindeyim: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Turkey Aynısı olmağına gerek yok, ama ona benzer. Projede içinde her bölüm ayrı olan, her makaleye/sayfaya o projenin şablonunu ekleyerek okuyucuları katılmağa teşvik edecek bir şey peşindeyim. Yapabilir misiniz? --Ruhubelenthabarlaş 19:24, 9 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
Anladım. Yapa bilirim. Ancak yine de çeviri işi sizlikdir. :)--Turkmen (talk) 22:27, 14 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]

Yarattığım sayfaları herkesinki gibi bende tercüme ederek yaratıyorum, tercüme ettiğim sayfalarda en az bir şablon var; Şablon meselesini halledelim önce. --1davuthabarlaş 17:10, 10 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]

1davut, By erdo can isimli kullanıcı bu konuda destek olmakta, TK Wikipedianın altyapısını o oluşturmakta. Yavaş yavaş oluşturmaktayız --Ruhubelenthabarlaş 08:23, 11 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
Ruhubelent, peki o zaman. --1davuthabarlaş 20:09, 10 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
Ruhubelent, Sen ýazan temalaryňda çeşmeleriň ýerleşýän bölümine Çeşme diýýäň, a men Salgylanmalar diýýän. Haýsysyny ýazmaly olaryň? --1davuthabarlaş 18:31, 12 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
YesY Sayfa hazırdır. Burada tam çeviri yapıldıkdan sonra diğer taslamanı silib sayfanın adını değişecem.--Turkmen (talk) 22:47, 14 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]

Salam Ruhubelent, maňa infobox şablon (maglumat gutusy) taýýarlamagy öwredäýda? Uly haýyş! --GaraňkyModehabarlaş 17:17, 4 fewral 2020 (UTC)[jogap ber]

Beta wersiýa[çeşmäni düzet]

Salam, tr wikidäki interfeýsiň nähili beýle bolandygyna düşünip bilmedim. Ol beta wersiýada-da ýok. Belki tr wiki adminleriniň biri bir gajet goýandyr. ýöne men ony hem tapyp bilmedim. Sen şol interfeýsi rusça ýa-da iňlisçe wikide-de bir görsene. Eger olarda-da bolýan bolsa, ony hökman gözläp tapmaly bolar. --Hanberke (talk) 06:48, 7 mart 2014 (UTC)[jogap ber]

men şo sahypany ýazana soradym öza, jogabyny göreli, näme diýerkä. iňlisçe wikiede hä görmedim, rusçanam gözläp görerin.
Sag bol, men ony he msynap görüpdim, ýöne üýtgeşiklik bolnady. Ýene-de bir görerin. Aýdanyňa sag bol. Ýene bir mesele hem: hat ýazanyňdan soňra, tekst gutusynyň ýokaryndaky panelden "Gol we wagt belgisine" bassaň, hatyň wagty, kimiň ýazany görkezilýär. Şol ýerde haty ýazan ulanyjynyň pikir alyşma sahypasyna çykgyt hem berilýär. Täze goşan goşandyňa hem sag bol. Onuň beýleki wikilerde makalasy bar bolsa çykgyt goýaryn we kategoriýalary goşaryn. --Hanberke (talk) 15:36, 21 mart 2014 (UTC)[jogap ber]

1000 esasy wiki makalasy[çeşmäni düzet]

Aslynda, ol beýleki dillerde-de ilkibada standart iňlis dilinde görkezilýär. Soňra her kim öz dilini saýlap alýar. Ýene bir mesele, wikimedia-da edýän terjimeleriň üçin köp sag bol. Ýöne, ol ýerler wikipediýa taslamalarynyň tehniki meseleleriniň işlenip düzülýän ýerleri we aglaba ýagdaýda işler iňlis dilinde alnyp barylýar. Ýagny, ol ýerde ýüzlerçe şeýle materiallar bar welin, hiç bir türkmen ulanyjy ol ýerlere baryp ýörmeýär. Ol diňe inženerler we ş.m. üçin gerekli. A, biz ulanyjylary ýa-da has dogrusy halk köpçüligini gyzyklandyrjak (-ýan) esasy mesele Wikipediýanyň özünde bolup geçýär. Biziň bary-ýogy 5001 sany makalamyz bar. Şolary il deňindäki wikipediýalary bilen egin deňleşdirmek örän zerur bolup durýar. Bizde kän bir makala goşýan ulanyjy ýok diýen ýaly. Şonuň üçin seniň, meniň ýaly 5-3 sany ulanyjy bar. Biz hem öz tagallalarymyzy tehniki zatlaryň terjimesine bihuda sarp etmäli diýjek bolýan. Bize wikipediýanyň iň möhüm 1000 makalasyny türkmençe döretmek örn zerur bolup durýar. Ýerli her hili makalar hem gerek, ýöne şol uniwersal 1000 makalnyň barlygy ýa-da ýoklugy biziň intellektual jogapkärçiligimize nähili çemeleşýändigimiz görkezýär. Ine çykgytlar: * en:Vital_articles (iňlisçe)

Ine, şu meselede gaýrata galmagymyz zerur. Dilleriň haýsysy özüňe amatly bolsa, arkaýyn terjime edip bilersiň. Şu mesela başlap bilsek, ownuk meseleleri ýerinde arkaýyn çözüp bileris.

--Hanberke (talk) 09:48, 16 mart 2014 (UTC)7[jogap ber]

ok, düşündim, indi oýana geçmerin kän, esasy bäri tarapa harjaryn wagty. sagbol. o 1000 makaladan başlaryn nesip etdiginden.

Hello! Could you translate an article about boycott of Russian goods in Ukraine for the Turkmen Wikipedia? Thanks for the help--Trydence (talk) 19:00, 23 noýabr 2014 (UTC)[jogap ber]

you have met a right person, I will do it I think but I do not promise.
Thanks. I hope you!--Trydence (talk) 07:43, 3 dekabr 2014 (UTC)[jogap ber]

Hello dear Sir artur, saw your wonderful contribution in Turkmen Wikipedia. In this context I would like to ask you translate the small article into Turkmen, and add it to the Turkmen Wikipedia. Thank you in advance for your support/contribution and best wishes!

Hello, thank you. I have translated it. The Turkmen article is here: https://tk.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fen_Milletler_Guramasyny%C5%88_assamble%C3%BDasyny%C5%88_68/262_belgili_karary As you might have noticed, I am not that good at using wikipedia. It is not as decorated as others but still it gives the original article's explanation. I was unable to use wikipedia for a long time, that is the reason of the delay.--Sir artur (talk) 10:33, 31 ýanwar 2018 (UTC)[jogap ber]
As you might have noticed, I am not good at using wikipedia.Can you connect that in-Turkmen page with other language wiki pages of the resolution 68/262? I failed to link them. In Egnlish wiki, this page is seen available in 51 languages, it has just been translated into Turkmen, add there Turkmen as well. --Sir artur (talk) 10:33, 31 ýanwar 2018 (UTC)[jogap ber]

==