Wikipediýa:Ýolbaşçylyk saýlawy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Local Request for Administratorship[edit source]

Salam. Men ýolbaşçylyga dalaşgär. Wikipediýa jemagatyndan maňa goldaw bermegini isleýärin. Wikipedia kadalaryny Türkmençä terjime etjek, şoňa görä Wikipediýany dolandyrjak we Wikipediýa okyjylaryny goşant goşmaga höweslendirjek käbir pikirlerim bar. Öňünden minnetdar.

Hi, please support me on my candidacy for sysop status. Thank you in advance --Gallanttm (talk

Administratorlyk[edit source]

Local Request for Administratorship[edit source]

Salam. Men ýolbaşçylyga dalaşgär. Wikipediýa jemagatyndan maňa goldaw bermegini isleýärin. Wikipedia kadalaryny Türkmençä terjime etjek, şoňa görä Wikipediýany dolandyrjak we Wikipediýa okyjylaryny goşant goşmaga höweslendirjek käbir pikirlerim bar. Öňünden minnetdar.

Hi, please support me on my candidacy for sysop status. Thank you in advance --Ruhubelent (talk) 15:36, 23 iýul 2018 (UTC)

Goldaýaryn Support/Goldaýaryn--Muhammetnyýaz (talk) 00:37, 17 oktýabr 2019 (UTC)

Local Request for Administratorship extension - 26/04/2019[edit source]

Salam Wikipediýa jemagaty. 3 aý bäri admin men we 10 günden tamamlanýar administratorlygym, men administratorlygym ýene 3 aý uzadylmagyna talyp. Munuň üçin sizlerden goldaw isleýärin. Öňünden minnetdar. --Ruhubelenthabarlaş 10:16, 23 oktýabr 2018 (UTC)

English: Hi Wikipedia community. I am an admin here for 3 months and my status expires within 10 days, I want my term be extended for another 3 months. I want your support for this. Thank you in advance. --Ruhubelenthabarlaş 10:16, 23 oktýabr 2018 (UTC)

Local Request for Administratorship extension[edit source]

Salam Wikipediýa jemagaty. 9 aý bäri admin men we 6 günden tamamlanýar administratorlygym, men administratorlygym ýene uzadylmagyna talyp. Munuň üçin sizlerden goldaw isleýärin. Indiki maksadym Türkmençe Wikipediýany özbaşyna bir býurokrata mätäçlik çekýän jemgyýet derejesine ýetirmek. Öňünden minnetdar. --Ruhubelenthabarlaş 01:06, 26 aprel 2019 (UTC)

English: Hi Wikipedia community. I am an admin here for 9 months and my status expires within 6 days, I want my term be extended. I want your support for this. My next target is to make Turkmen Wikipedia a community so big that requires a bureaucrat on its own. Thank you in advance. --Ruhubelenthabarlaş 01:06, 26 aprel 2019 (UTC)

  • Goldaýaryn Support/Goldaýaryn--Turkmen (talk) 20:49, 27 aprel 2019 (UTC)

Local Request for Administratorship extension/Turkmen[edit source]

Ben burada 6 aylık hizmetli (sysop) oldum. Şimdi yeniden projeye (TkWiki) katkı vermek istiyorum. Burada temizlik işleri yapmayı düşünüyorum (önceki gibi). Türkmence anlıyorum sadece konuşamıyorum. Türkmence Vikide 30-dan fazla sayfa (makale) yaratdım. Projeye yeniden katkı vermek için desteğinize ihtiyacım var. Teşekkürler.--Turkmen (talk) 18:08, 28 aprel 2019 (UTC)

Local Request for Administratorship - 08/08/2020[edit source]

Hormatly wikipediýa agzalary! Men administratorlyga dalaşgär. Eger-de men siziň goldawlaryňyz bilen administrator bolsam onda wikipediýada birnäçe özgerişlikler ederin. Ilki bilen baş sahypany günde täzeläp duraryn. Häzirki wagtda günüň saýlantgy makalasy atly bölüm 2019-njy ýylyň 19-njy noýabryndan bäri täzelenmändir. Günüň suraty atly bölüm hem şeýle. Men administrator bolsam, şeýle ýagdaýlary we başga-da birnäçe ýalňyşlyklary düýbünden aýyraryn. Hormatlamak bilen. Muhammetnyýaz (talk) 13:08, 8 awgust 2020 (UTC)

Býurokrat[edit source]

Links[edit source]