Ulanyjy çekişme:Muhammetnyýaz

Page contents not supported in other languages.
Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Dost gowmy yagdayyñ? Öyjük barada yazan makalañda "Öyjügiñ himiki düzümi... yaly sözlemler uly harp bilen yazylypdyr. Şony nädip etyäñay dos?

Muhammet Muhammetnyýaz (talk) 17:08, 10 noýabr 2019 (UTC)[jogap ber]

Sahypalaryň mazmunynda at familiýaňiz ýazylmaly däl[çeşmäni düzet]

Salam. Wikipediýa edýän goşantlaryňyz üçin minnetdar, ilki Wikipediýa:Ýörelgeler bilen tanyşsaňyz has gowy boljak. Wikipediýa blog saýty däldir, şahsy mazmunlary paýlaşym saýty däldir. Hormatlamak bilen, Wikipediýa administratorlaryndan biri, -- Ruhubelenthabarlaş 11:37, 16 noýabr 2019 (UTC)[jogap ber]

Administratorlyk ygtyýaryny almak (wezipä bellenmek)[çeşmäni düzet]

Salam. Ses berişik möhleti 1 hepdedir, 2 ses aldyňyz we garşy ses ýok.Indi administratorlyga bellenmek üçin towakga edip bilersiňiz. Şu adresden: https://meta.wikimedia.org/wiki/Steward_requests/Permissions#Administrator_access Iňlis-dilinde bildiriň talabyňyzy we bu ýerdäki saýlaw ses berişik çelgiňizi hem üpjün ediň. Hormatlamak bilen, --Ruhubelenthabarlaş 08:05, 14 awgust 2020 (UTC)[jogap ber]