Wikipediýa:Administratorlar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia Administrator.svg

Administratorlar, Wikipediýanyň işlemegi üçin zerur bolan käbir funksiýalara girip bilýän ulanyjylara berlen at. Bu meseleler ýa-da funksiýalar, sahypany pozmak ýa-da öçürilen sahypany yzyna getirmek, sahypalary wagtlaýyn goramak we üýtgetmesini togtatmak, ýa-da goragy aýyrmak we täzeden üýtgeşmelere ýol açmak, hasaba alnan ulanyjynyň ýa-da IP adresiniň girişini blokirlemek ýa-da girmäge rugsat bermek ýaly jemlenip bilner. ýene-de Wikipediýada tejribe, iň bolmanda bir ýa-da iki aýlap Wikipediýa täsirli we yzygiderli goşant goşan, Wikipediýa syýasatlaryny ykrar edýän, şol syýasatlary durmuşa geçirýän we jemgyýetiň ynamyny gazanan Wikipediýalylara, saklanylandan soň kazy wezipesini bermekden ybaratdyr. amaly ara alyp maslahatlaşmak. Degişli funksiýalar belli bir möhlet bilen berilmese-de, ulanyjy öz islegine görä ýa-da Meta-da durmuşa geçirilýän global syýasata laýyklykda 2 ýyldan köp goşant goşmasa, ýatyrylyp bilner.