Mazmuna geçiň

Wikipediýa:Gyzykly faktlar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

"Bilýärdiňizmi" taslamasy makalalardan gyzykly maglumatlary ýygnamagy we Baş sahypadaky "Bilýäňizmi ..." sütünine ýerleşdirmegi maksat edinýär.

Gyzykly faktlar sahypasyna Hoş geldiňiz!

  • Müsürde her 200 ýylda bir gezek ýagyş ýagýar.
  • Syýa doldurylan köl - Alžirde tapyldy. Kölden suw bilen kagyz ýüzüne ýazyp bolýar.
  • Dünýädäki iň gymmat mekdep Angliýada bolup, ol "Halkara aýallar we jenaplar" mekdebidir. Bir aýlyk okuw tölegi $ 80,000 dollar
  • Iň “çydamly” gala, Germaniýada Eltz galasy bolup, 850 ýyl töweregi wagt bäri bir maşgalanyň eýeçiliginde bolup, 33 nesilden-nesle geçdi. Gyzykly tarapy, ol hiç haçan ýok edilmedi we hiç haçan tutulmady.
  • Dünýädäki iň agyr kitap, agramy 320 kg bolan London muzeýiniň geografiki atlasydyr.
  • Aýallar erkeklerden 2 esse köp gözlerini gyrpýar.