Krym tatar dili

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
(Krım tatarça sahypasyndan gönükdirildi)

Krym tatar dili (Qırımtatar tili) – Krym tatarlarnyň ene dili. Üç dialekti tapylýar, bagçasaraý (orta) edebi bolýan dialekt, tat (günorta) dialekti, çöl (demirgazyk, nogaý) dialekti. Krymda we Özbegistanda , Türkiýede, Rumyniýada we Bolgariýada, Krym tatar diasporalarynda gürlenýän gypjak türk dili; ABŞ we Kanadadaky jemgyýetler bar. Tatarystanda we Russiýanyň ýanaşyk sebitlerinde gürleýän tatar dilini dogry garyşdyrmaly däl; diller baglanyşykly, ýöne Gypjak dilleriniň iki dürli kiçi toparyna degişlidir we şonuň üçin biri-birine düşünip bolmaýar. Golaýdaky Oguz şiwelerinde giňden täsir edipdir.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

Türki diller
Ogur/Bulgar Çuwaş dili | Hazar dili* | Hun dili* | Türki Awar dili* | Türki Bulgar tili*
Karluk/Çagataý Aýni dili | Çagataý dili* | Ili Türk dili | Lop dili | Özbek dili | Garahan dili* | Uýgur dili
Gypjak Altaý dili 1 | Başgyrt dili | Kuman dili* | Nogaý dili | Gypjak dili* | Garaçaý-balkar dili | Karaý dili | Garagalpak dili | Gazak dili | Gyrgyz dili 1 | Krymçak dili | Krym tatar dili1 | Kumuk dili | Sibir tatar dili | Tatar dili | Urum dili
Oguz Afşar dili | Azarbeýjan dili | Peçeneg dili* | Gagauz dili | Horasan Türki dili | Osmanly dili* | Kaşkaý dili | Krym tatar tili1 | Salar dili | Türk dili | Türkmen dili | Urum dili1
Hakas-Altaý Günorta Altaý dili, Demirgazyk Altaý dili | Çulum dili | Fuýu Gyrgyz dili | Hakas dili | Gadymy Gyrgyz dili* | Gadymy Uýgur dili* | Ýugur dili | Şor dili
Sayan Sоyоt Tsatan dili | Tofa dili | Tuwa dili
Saha Dolgan dili | Saha dili
Argu Halaj dili
Duýduryş: *-Ölü dil, 1-birden köp topary degişli