Krym tatar dili

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Krym tatar dili (Qırımtatar tili) – Krym tatarlarnyň ene dili. Üç dialekti tapylýar, bagçasaraý (orta) edebi bolýan dialekt, tat (günorta) dialekti, çöl (demirgazyk, nogaý) dialekti. Krymda we Özbegistanda , Türkiýede, Rumyniýada we Bolgariýada, Krym tatar diasporalarynda gürlenýän gypjak türk dili; ABŞ we Kanadadaky jemgyýetler bar. Tatarystanda we Russiýanyň ýanaşyk sebitlerinde gürleýän tatar dilini dogry garyşdyrmaly däl; diller baglanyşykly, ýöne Gypjak dilleriniň iki dürli kiçi toparyna degişlidir we şonuň üçin biri-birine düşünip bolmaýar. Golaýdaky Oguz şiwelerinde giňden täsir edipdir.