Mazmuna geçiň

Azarbeýjan dili

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Azarbeýjan dili

Azərbaycan dili, Azərbaycan türkcəsi

Gürlenilýär: Azarbeýjan, Eýran, Russiýa, Gürjüstan, Türkiýe
Jemi gürleýän sany: 45,000,000-50,000,000[1][2][3][4][5][6]
Dil maşgalasy: Altaý dilleri
- Türki
- Oguz
Azarbeýjan dili
 
Ýazylyş düzgüni: Latin elipbiý (Azarbeýjan elipbiýi
Resmi ýagdaýy
Resmi dil: Azarbeýjan, Dagystan (Russiýa)
Sazlaýjy:
Dil kod
ISO 639-1: az
ISO 639-2: aze
ISO 639-3: aze 

Azarbeýjan dilinde gürleýän ilatlaryň döwletleri.

Azarbeýjan dili (Azərbaycan dili) türk dili. Azarbeýjandan başga-da Eýranda, Russiýada, Gürjüstanda, Türkiýede, Yrakda, Siriýada, Ukrainada, Gazagystanda we dünýädäki Azarbeýjan jemgyýetlerinde gürlenilýär. Azarbeýjanyň resmi dilidir we Dagystanyň (Russiýa) resmi dillerinden. Türkmen we Türk dillerine ýakyn dil.

  1. "Peoples of Iran" in Looklex Encyclopedia of the Orient. Retrieved on 22 January 2009.
  2. http://www.terrorfreetomorrow.org/upimagestft/TFT%20Iran%20Survey%20Report%200609.pdf
  3. "Iran: People", CIA: The World Factbook: 24% of Iran's total population. Retrieved on 22 January 2009.
  4. G. Riaux, "The Formative Years of Azerbaijan Nationalism in Post-Revolutionary Iran", Central Asian Survey, 27(1): 45-58, March 2008: 12-20%of Iran's total population (p. 46). Retrieved on 22 January 2009.
  5. "Iran", Amnesty International report on Iran and Azerbaijan people. Retrieved 30 July 2006.
  6. Ethnologue total for South Azerbaijani plus Ethnologue total for North Azerbaijani
Türkmen Azarbeýjan
men mən
sen sən
ol o
biz biz
siz siz
olar onlar
gelýärin gəlirəm
gelýärsiň gəlirsən
gelýär gəlir
gelýäris gəlirik
gelýärsiňiz gəlirsiniz
gelýärler gəlirlər
ene ana
burun burun
gol qol
ýol yol
semiz semiz
toprak torpaq
gan qan
suw su
gara qara
ak
gyzyl qızıl
gök göy
dyrnak dırnaq
hakykat həqiqət
Türki diller
Ogur/Bulgar Çuwaş dili | Hazar dili* | Hun dili* | Türki Awar dili* | Türki Bulgar tili*
Karluk/Çagataý Aýni dili | Çagataý dili* | Ili Türk dili | Lop dili | Özbek dili | Garahan dili* | Uýgur dili
Gypjak Altaý dili 1 | Başgyrt dili | Kuman dili* | Nogaý dili | Gypjak dili* | Garaçaý-balkar dili | Karaý dili | Garagalpak dili | Gazak dili | Gyrgyz dili 1 | Krymçak dili | Krym tatar dili1 | Kumuk dili | Sibir tatar dili | Tatar dili | Urum dili
Oguz Afşar dili | Azarbeýjan dili | Peçeneg dili* | Gagauz dili | Horasan Türki dili | Osmanly dili* | Kaşkaý dili | Krym tatar tili1 | Salar dili | Türk dili | Türkmen dili | Urum dili1
Hakas-Altaý Günorta Altaý dili, Demirgazyk Altaý dili | Çulum dili | Fuýu Gyrgyz dili | Hakas dili | Gadymy Gyrgyz dili* | Gadymy Uýgur dili* | Ýugur dili | Şor dili
Sayan Sоyоt Tsatan dili | Tofa dili | Tuwa dili
Saha Dolgan dili | Saha dili
Argu Halaj dili
Duýduryş: *-Ölü dil, 1-birden köp topary degişli