Şablon:Baş sahypa bugün makala

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Aşgabat

Neutrality-Road-Ashgabat-2015.JPG

Aşgabat (Ashq-abad), Türkmenistanyň paýtagty we aýratyn administratiw bölek. Welayatlar bilen deň statusy bar. 1925-nji ýylda döredilip, 1930-njy ýylda ýatyrylyp, 1936-njy ýylda ýene döredildi.

Esaslandyrylan wagty - 1881-nji ýyl.

Meýdany 917 km², ilaty 1.1 mln adamdan gowrak. Şäher 3 etrapdan ybarat.

Şäher fiziki-geografiki nukdaýnazardan 3 bölekden ybarat: günorta Köpetdag, demirgazykda Garagum çöli we olaryň arasynda Ahal oazisiniň şähere degişli zolagy. Şäheriň iň ösen bolegi Ahal oazisidir. Bu oazisde ýurdumyzda belli Bekrewe, Köşi, Herrikgala, Gökje, Gypjak, Ýasmansalyk, Büzmeýin obalary ýerleşýärler. Dowamy...