Gökdepe etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Gökdepe etraby 1927-nji ýýlda döredildi. Meýdany 7,4 kw.km. Ylaty 76,8 mun adam. Etrapda 1 şäherçe, 14 geňeşlik we 36 oba ilatly punktlary bar. Etrabyn territoriýasy 3 fiziki-geografiki böleklerden durýar: Köpetdagyň etraba degişli gerişleri, dag etek duzlik we garagum çoli. Etrabyn ähli obalary, Gökdepe şäherçesi, ekin meýdanlary dag we awtomobil ýol, elektrik geçiriji liniýasy, magistral gaz geçiriji turba derýajyklary (Altýýap, Sekizýäp), 100 gowrak suw çykaryjy skwazinalardyr. Etrabyn çäklerinde Köpetdag suw howdany ýerleşýär. hojalygyn esasy ýöriteleşen ugurlary: miweçilik, üzümçilik, däneçilik, maldarçylykdyr.