Gubadag etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Arslan Alayew Türkmenistanda bir etrap. Daşoguz welaýatynyñ Gubadag etraby. Merkezi hem-de iş dolandyrylýan ýeri Gubadag şäheri. Ilaty esasan türkmenler (ýomut) bolup, käbir serhetýaka obalarynda özbekler, gazaklar hem-de garagalpaklar bar. Gubadag şäherinde az sanly koreý hem-de rus milletleri hem ýaşaýar. Gubadagda mermer we granit, käbir ýerlerde oňat hilli kerpiç we keramiki önümleri taýýarlamakda ulanylýan toýun, hem-de nahar duzynyň çykýan ýerleri bar. Bu etrapda uly bolmadyk Gubadag, Misginata, Ýylangyr belentlikleri ýer tutýar. Gubadag etrabynyñ goýnunda kemala gelen bagşylaryñ sany hem barmak basyp sanardan köpdir, Olardan birnäçesini agzap geçsek Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Durdybaý Gurbanow, Türkmenistanyň at gazanan artistleri Dursunjemal Gazakowa, Aýbibi Atahanowa hem-de beýleki meşhur bagşylar Gurbangül Amanowa, Hudaýberen Baýramow, Tirkeş Baýramow Ballyýewiç, Nurmuhammedow Wepa Dädebaýewiçdagylary aytmak bolar. Gubadag fitçisi, somsasy ady bilen tanalýan meşhur tagamlary hem bar. Gubadag fitçisi yurduñ ahli welaýatlarynda hem meşhurlyga eyedir.