Tejen etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Türkmenistanyň Ahal welaýatynda ýerleşýän bir şäher. Tejen şäheri Aşgabatdan 210 km uzaklykda, welaýatyň gündogarynda ýerleşýär. Şäherin Tejen oazisindäki etrap- lary üçin ykdysady we durmuş-medeni merkez hökmünde ähmiýeti uludyr. Ol Tejen etrabynyn merkezi hasaplanýar. 2008-nji ýylda oňa etrap hukukly şäher statusy beril di. Şäherde etrabyň dolandyryş edaralary, söwda we dur mus-medeni maksatly edaralaryň onlarçasy hereket edýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda Tejen şäheri ýurdumyzyn we Ahal welaýatynyň uly senagat merkezlerinin birine öwrüldi. Bu ýerde häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän karbamid zawody, egirme-ýüplük fabrigi, pagta arassalaýjy zawod, tikin-trikotaž fabrigi, gurluşyk materiallary kombinaty, un kombinaty, konserwa zawody, süýt önümleri zawody ýerleşýär. Tejen uly ulag çatrygydyr. Şäheriň üstünden Aşgabat-Mary-Türkmenabat awtomobil we demir ýollary, Şatlyk-Aşgabat magistral gaz geçirijisi geçyär.