Mazmuna geçiň

Gurbansoltan Eje ad. etrap

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Gurbansoltan eje adyndaky etraby Daşoguz welaýatynyň günorta­-­günbatar böleginde ýerleşýär. Ol pagtaçylyga, däneçilige, iri şahly mallary ösdürip ýetişdirmeklige, dowardarçylyga, ýüpekçilige ýöriteleşdirilen iri etraplaryň biridir. Etrabyň çäginde 1 şäherçe, 14 oba geňeşligi, 70 oba bar.
Etrap merkezi Gurbansoltan eje adyndaky şäherçe Daşoguz şäherinden 30 km. günbatarda ýerleşýär. Şäher­çäniň üstünden Akdepä, Aşgabada awtomobil ýol geçýär. Şäherçede pagta arassalaýjy zawod, çäýnek-­käse öndürýän kärhana, oba hyzmaty birleşigi we oba hojalyk maşynlaryny abatlaýan ussahana, durmuş hyzmaty, medeni­durmuş edaralary işleýär.