Kategoriýa:Edebiýat

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Edebiýat dünýäsi aňyrsy-bärsi görünmeýän uç-gyraksyz umman ýaly bir zat. Şeýle ýagdaýda çeper sözüň muşdaklarynyň „haýsy birinden başlasamkam, eýse dünýä edebiýatyndan haýsy kitaplary okamak has ileri tutulýarka“ diýen sowal bilen ýüzbe-ýüz boljagy ikuçsuz. Maslahat berilýän kitaplar;

 1. „Don Kihot“, Migel de Serwantas Saawedra (1605)
 2. „Jenaýat we jeza“, Fýodor Dostoýewskiý (1866)
 3. „Hamlet“ William Şekspir (1600-njiyýyllar töweregi)
 4. „Ýüz ýyllyk ýalňyzlyk“ „Gabriel Garsia Markes (1967)
 5. „Anna Karenina“, Lew Tolstoý (1873-1877)
 6. „Doganlar Karamazowlar“, Fýodor Dostoýewskiý (1880)
 7. „Illiada“, Gomer (miladydan öň IX-VII asyr)
 8. „Odisseýa“,Gomer (milad. öň IX-VII asyr)
 9. „Uruş we parahatçylyk“, Lew Tolstoý (1865-1869)
 10. „Ylahy komediýa“, Dante Aligeri (1307-1321)
 11. „Müň bir gije“, ertekiler (VIII-IX asyrlar)
 12. „Hanym Bowari“ Gýustaw Flober (1856)
 13. „Üýtgew“, Frans Kafka (1915)
 14. „Arwahlar“,Fýodor Dostoýewskiý (1872)
 15. „Saýlanan eserler“, Anton Çehow (1860-1904)
 16. „Kiçijik şazada“, Antoni Eksýuperi (1943)
 17. „Esseler“, Miçel de Montaýne (1572-1588)
 18. „Uliss“ Jeýms Joýs (1922)
 19. Ýunus Emräniň diwany (1238-1320)
 20. Mesnewi, Möwlana Jelaleddin Rumy (1278 iň köne nusgasy)
 21. „Göreş“, Frans Kafka (1913)
 22. „Sähne“, Fýodor Dostoýewskiý (1868)
 23. „Jenap Dallowaý“, Wirginiýa Wulf (1925)
 24. „Makbet“, William Şekspir (1606)
 25. „Gyzyllar we garalar“, Stendal (1830)
 26. „Malte Laurids Briggeniň ýazgylary“, Raýner Maria Rilke (1910)
 27. „Ýitirilen wagtyň soragynda“, Marsel Prust (1917-1925)
 28. „Ses hem gazap“, Williom Folkner (1929)
 29. „Ýürek ogrusy“, Ž. D. Salinger (1951)
 30. „Şer gülleri“ Şarl Bodler (1857)

Daşarky çylgytlar[üýtget | edit source]

 • [1]ЛИТЕРАТУРА НА ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ

</noinclude> 1. "Gumsagat" Atamyrat Atabaýew

2. "Kerwensaraý" Orazguly Annaýew

3. "Şabram şelpeler" Hudaýberdi Durdyýew

Kiçi kategoriýalar

Bu kategoriýada jemi 7 sany kiçi kategoriýadan 7 sany kiçi kategoriýa bardyr

E

K

T

Ş

"Edebiýat" kategoriýasyndaky sahypalar

Jemi 101 sanysyndan, aşakdaky 101 sahypa bu kategoriýadadyr.