Mazmuna geçiň

Awantýura

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Awantýura (fransuzça avantura - waka) - hakyky güýçleri, şertleri, ýagdaýlary nazara almazdan, kelesaňlyk we töwekgelçilik bilen başlanýan, şoňa görä-de ahyr netijede köplenç puç bolup, şowsuzlyga uçraýan betpälçilikli, howply hereket; tötänleýin üstünliklere umyt baglaýan binamysçylykly iş.