Anwar Çingizoğlu

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Anwar Çingizoğlu

Anwar Çingizoğlu, Azerbaýjan ýazycy, taryhçy we žurnalist.

Anwar Çingizoğlu, 1962-nji ýylyň 5-nji iýunynda Azerbaýjanyň Cəbraýyl etrabynyn Xudaýarly obasynda dünýä inýär.Ol obalaryndaky orta mekdebiniň 8 klasyny tamamlandan soňra, 1980-nji ýylda Bakuda orta mekdebi tamamlady. 1980-1982-njy ýyllarda harby gullukda boldy. Baku döwlet uniwersitetina okuwa girdi. 1990-njy ýylda uniwersiteti žurnalistika hünäri boýunça tamamlady. Füzuli etrabyna gelýär we “Araz” gazetinde işläp başlaýar.

Anwar Çingizoğlu azerbaýjan we fars dillerinde neşir edilen 80-dan köpräk kitaplaryň awtory. Olyň aýry-aýry eserleri çet ýurt dillerine terjime edildi

Ol 800-den gowrak ylmy işiň awtorydyr.

Maşgalaly, beş çagasy bar.