Anwar Çingizoğlu

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Anwar Çingizoğlu
Enver Chingizoğlu.JPG

Doglan wagty1962
OkuwyBaku döwlet uniwersiteti
Käritaryhçy

Anwar Çingizoğlu, Azerbaýjan ýazycy, taryhçy we žurnalist.

Anwar Çingizoğlu, 1962-nji ýylyň 5-nji iýunynda Azerbaýjanyň Cəbraýyl etrabynyn Xudaýarly obasynda dünýä inýär.Ol obalaryndaky orta mekdebiniň 8 klasyny tamamlandan soňra, 1980-nji ýylda Bakuda orta mekdebi tamamlady. 1980-1982-njy ýyllarda harby gullukda boldy. Baku döwlet uniwersitetina okuwa girdi. 1990-njy ýylda uniwersiteti žurnalistika hünäri boýunça tamamlady. Füzuli etrabyna gelýär we “Araz” gazetinde işläp başlaýar.

Anwar Çingizoğlu azerbaýjan we fars dillerinde neşir edilen 80-dan köpräk kitaplaryň awtory. Olyň aýry-aýry eserleri çet ýurt dillerine terjime edildi

Ol 800-den gowrak ylmy işiň awtorydyr.

Maşgalaly, beş çagasy bar.

Eserleri[düzet | çeşmäni düzet]

Kitabın adı İçindəkilər Şəhər Nəşriyyat İl Səhifə ISBN
1 Qarabağın Aran ağzı-Arazbar Etnoqrafik cizgilər, çöl axtarışları və folklor dərləmələri Bakı Ozan 1998 104
2 Sözün nübar çağından… tədqiq Bakı Ozan 1998 52
3 Qarşı yatan Qaradağ Etnoqrafik etüdlər, folklor örnəkləri, çöl axtarışları və gəzərgi cizgiləri Bakı Ozan 1999 192
4 Mollavələdli kəndi və Mollavələdlilər Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Soy 2004 112
5 Hacılılar Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Soy 2004 238
6 Yük üstü çadırlı, yük altı qatırlı oba — Xudayarlı Etnoqrafik etüdlər, folklor örnəkləri və çöl axtarışları Bakı Soy 2004 128
7 Sərdarlı kəndi Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Elnur-P 2005 320
8 Səfikürdlülər Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Elm 2005 152
9 Memar Rizvan Qarabağlı Bioqrafik Bakı Nurlan 2007 132
10 Qarabağın el və obaları Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Şuşa 2007 224
11 Aydınlıq içində Bioqrafik Bakı Şuşa 2007 144
12 Qaradağlılar Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Şuşa 2008 160
13 Muğanlılar Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Soy 2008 178
14 Behbudovlar Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Mütərcim 2008 168
15 Qacarlar və Qacar kəndi Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Şuşa 2008 368
16 Qarabağ xanlığı Dərs vəsaiti Bakı Mütərcim 2008 220
17 Avşarlar Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Şuşa 2008 368
18 Qəlbin harayı Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Şuşa 2009 208
19 Mərzili kəndi və mərzililər Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Adiloğlu 2009 224
20 Şuşa şəhəri(1750—1850) Tarixi-demoqrafik tədqiqat Bakı Şuşa 2009 248
21 Qaradağ xanlığı Dərs vəsaiti Bakı Mütərcim 2011 212
22 Qarabağda sənət və sənətkarlar Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Elm və Təhsil 2011 280
23 İqbaləssəltənə Murtuzaqulu xan Bayat Tarixi-bioqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2011 52
24 Cəfərqulu xan Sarıcalı-Cavanşir Tarixi-bioqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2011 72
25 Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacar Tarixi-bioqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2011 88
26 Arazbar bölgəsinin mənəvi mədəniyyəti Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2011 236
27 Zülqədər eli Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Şərq-Qərb 2011 156 ISBN 978-9952-34-721-0
28 Qarabağ hərbçiləri Tarixi-ensiklopedik tədqiqat Bakı Təknur 2011 312
29 Cavanşir-Dizaq mahalı Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2012 216
30 Hüseynqulu xan Qasımlı-Avşar Tarixi-bioqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2012 76
31 Hacı Rəhim xan Çələbiyanlı Tarixi-bioqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2012 60
32 Şəmşəddil sultanlığı Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2012 208
33 Cuvarlı və cuvarlılar Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Adiloğlu 2012 266
34 Loğman haqqında hekayətlər Bakı Mütərcim 2012 48
35 Baharlılar Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2012 176
36 Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi Tarixi və genaoloji tədqiqat Bakı Zərdabi LTD 2012 324
37 Nəzərəli xan Sarıxanbəyli-Şahsevən Tarixi-bioqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2012 56
38 Qoçəhmədli kəndi və qoçəhmədlilər Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2012 244
39 Xosrov bəy Sultanov Tarixi-bioqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2012 104
40 Sultanlıq soydan gəlir Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2012 216
41 Qarabağlı hüquqşünaslar Tarixi-ensiklopedik tədqiqat Bakı Mütərcim 2012 252
42 Orta əsr qaynaqları oğuz-türkmən tayfaları haqqında monoqrafiya Sumqayıt SDU-nun nəşriyyatı 2012 136
43 Sərab xanlığı Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2013 212
44 Şamxor mahalı Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2013 152
45 Hacı Səməd xan Müqəddəm Tarixi-bioqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2013 80
46 Urmiya xanlığı Metodik vəsait Bakı Mütərcim 2013 188
47 Gəncə-Qarabağ əyaləti tarixinə dair sultan hökmləri (1727-1730-cu illər Bakı Mütərcim 2013 272 ISBN 978-9952-28 116-3
48 Püsyan eli Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2013 156 ISBN 978-9952-28-121-7
49 Dizaq-Cəbrayıllı mahalı Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2013 132 ISBN 978-9952-28-129-3
50 Abbasqulu xan Kəngərli Tarixi-bioqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2013 68
51 Marağa xanlığı Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2013 280
52 Qarabağda maarif Monoqrafiya Bakı Zərdabi LTD 2013 288 ISBN 978-9952-460-29-2
53 Əbdürrəhmanbəyli obası Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Zərdabi LTD 2013 240 ISBN 978-9952-460-32-2
54 Xırdapara-Dizaq mahalı Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2013 208 ISBN 978-9952-28-148-4
55 Ərdəbil xanlığı Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2014 260 ISBN 978-9952-28-154-5
56 Məşhur avşarlar Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2014 324 ISBN 978-9952-28-185-9
57 Fətəli xan Araşlı-Avşar Tarixi-bioqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2014 72
58 Qacarlar dövrünün diplomatları Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2014 240 ISBN 978-9952-28-200-9
59 Abbasilər dövründə türklər Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2015 408 ISBN 978-9952-28-204-7
60 Azərbaycan tarixi yurd yerlərinin coğrafiyası Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2015 176 ISBN 978-9952-28-212-2
61 Cavanşir eli: Sarıcalılar Tarixi və genealoji tədqiqat Bakı Mütərcim 2015 352 ISBN 978-9952-28-215-3
62 Avşarlardan qacarlaradək bölgə xanları Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2015 288 ISBN 978-9952-28-223-8
63 Zəncan xanlığı Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2015 176
64 Avşar boyunun qurduğu dövlət: Mosul atabəyliyi Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2015 92 ISBN 978-9952-28-228-3
65 Dəmirçihəsənli mahalı Tarixi və etnoqrafik tədqiqat Bakı Mütərcim 2015 196 ISBN 978-9952-28-239-9
66 Türk atabəylikləri Dərs vəsaiti Bakı Mütərcim 2015 212 ISBN 978-9952-28-240-5
67 Qarabağ xanlığında işlənən bəzi vəzifələr və onlardan yaranan soyadlar Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2015 184 ISBN 978-9952-28-271-9
68 Qaradağ mahalları Etnoqrafik etüdlər, folklor örnəkləri, çöl axtarışları və gəzərgi cizgiləri Urmiya Ayna 2015 256
69 Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr Dərs vəsaiti Bakı Mütərcim 2016 248 ISBN 978-9952-28-274-0
70 Tarixi ilu-Əfşar Monoqrafiya Urmiya Yaz 2016 180 ISBN 978-600-6854-41-0
71 Xalxal xanlığı Monoqrafiya Bakı Mütərcim 2016 128 ISBN 978-9952-28-291-7
72 Marağa tarixi Dərs vəsaiti Bakı Mütərcim 2016 200
73 Qəzvin tarixi monoqrafiya Bakı Mütərcim 2016 248