Baş Sahypa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
(Main Page sahypasyndan gönükdirildi)
Jump to navigation Jump to search
Iň uly erkin maglumat çeşmesi
Häzirki makala sany: 6 180
 
Islendik tema boýunça maglumat gözläp we goşup bilersiňiz. Ýardam sahypasyndan kömek alyp, Garalamada tejribe geçirip bilersiňiz.

Makala sargamak · Taslama Goşul!· Baş sahypa saýlawy · Ýörelgeler · Ýolbaşçylyk saýlawy · Täze Sahypalar · ÇaýhanaBaşga dildäki wikilerden
Islän makalaňyzy terjime ediň!

Makalanyň türkmençe adyny giriziň we:


Bugünüň saýlanan makalasy:

Küşt
ChessSet.jpg

Küşt örän çylyrymly strategiýa oýuny bolup, aýratyn düzgün boýunça 64 öýli tagtada 32 sany ak we gara mally oýnalýan oýun..Dünýäde küşt ýaryşlary geçirilýär we sportuň bir görnüşü hasaplanýar. Küşt oýununa könelerimiz beýniniň gimnastikasy hem diýipdirler. Küşt oýnunda Türkmen türgenleri uly abraýa eýedir. Türkmenistanda abraýly uly küşt ussatlary bardyr. Mesgen Amanow, Maksat Atabayew, Meýlis Annaberdiýew, Orazly Annageldiýew, Hanjar Ödäýew ýaly örän ussat küştçüleri mysal bermek bolar. Küşt tagtasy diýilen 8x8 bolan dörtburç tagtanyň üstünde oýnalýar.Jemi 64 sany dörtburçlugyň (öýjügiň) 32 sany gara,32 sany hem ak reňkli bolýar. Küştçüleriň biri aklary, beýlekisem garalary alýar we bir gezekde diňe bir göçüm edip bilýär. Dowamy...

Dogan Taslamalar

WikiSözlük
Türkmençe

VikiKaynak
Türkçe

WikiQuote
Türkmençe

WikiKitap
Türkmençe

Commons
Türkçe

Meta-Wiki
Türkçe

Wikinews
Iňlisçe

Wikiversity
Iňlisçe

Wbar blue.jpg
Türki dillerdäki Wikipediýalar   (Umumy: 1 260 792)
Emblem of Turkey.svg
Coat of arms of Kazakhstan.svg
Coat of arms of Azerbaijan.svg
Coat of Arms of Uzbekistan.svg
Emblem of Iran.svg
National emblem of Kyrgyzstan.svg
Coat of Arms of Tatarstan.svg
Coat of Arms of Bashkortostan.svg
Coat of Arms of Chuvashia.svg
Türkçe Gazakça Azerbaýjança Özbekçe Günorta Azerbaýjança Gyrgyzça Tatarça Başgyrtça Çuwaşça
328 504 224 310 146 748 131 189 137 828 79 412 85 364 48 846 41 970
Coat of Arms of Sakha (Yakutia).svg
Emblem of Crimea.svg
Coat of Arms of Turkmenistan.svg
Cneast-turkestan.png
Coat of arms of Gagauzia.svg
Coat of Arms of Karachay-Cherkessia.svg
Coat of arms of Karakalpakstan.svg
Coat of arms of Tuva.svg
Incubator-logo.svg
Ýakutça Krym tatarça Türkmençe Uýgurça Gagauzça Garaçaý-balkarça Garagalpakça Tuvaça İnkubatorda
12 030 6 493 5 538 4 133 2 721 2 030 1 868 1 808 9.515 +