Döwletler boýunça işsizligiň möçberi we tablisasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Döwletler boýunça işsizligiň möçberi[düzet | çeşmäni düzet]

Türkmenistanda her ýüz adamyň ýetmiş sanysy işsiz.Men muňa gaty gynanýaryn.

Döwlet/Sebit Işsizligiň möçberi (%) Maglumatyň
berlen wagty
Monako 0.0 2011
Demirgazyk Koreýa 0.0 2012
Katar 0.5 2009
Taýland 0.56 2013
Belorussiýa 0.7 2010
Tonga 1.1 2006
Gernsi 1.5 2010
Kuweýt 1.5 2008
Lihtenşteýn 1.5 2007
Kuba 1.6 2009
Kamboçiýa 1.68 2008
Gibraltar 1.8 2011
Man Adasy 1.8 2010
Papua Täze Gwineýa 1.8 2004
Singapur 1.9 2011
Laos 2.5 2009
Jersey 2.7 2009
Andorra 2.9 2009
Koreýa Respublikasy 2.9 2012
Wýetnam 2.9 2009
Makao 3.0 2010
Malaýziýa 3.0 2011
Norwegiýa 3.0 2012
Britaniýa Virgin Adalary 3.1 2007
San-Marino 3.1 2008
Şweýsariýa 3.1 2012
Gwatemala 3.2 2005
Gonkong 3.3 2012
Gana 3.6 2008
Awstraliýa 3.9 2012
Bruneý 3.9 2008
Butan 4.0 2009
Kaýman Adalary 4.0 2008
Taýwan 4.07 2013
Hytaý 4.1 2010
Ýaponiýa 4.2 2012
Palau 4.2 2005
Şri-Lanka 4.2 2012
Islandiýa 4.3 2013
Birleşen Arap Emirlikleri 4.3 2010
Kamerun 4.4 2005
Bermuda Adalary 4.5 2009
Braziliýa 4.7 2011
Mýanma 4.9 2009
Bangladeş 5.0 2009
Lýuksemburg 5.1 2012
Sent-Kits we Newis 5.1 2006
Meksika 5.12 2012
Urugwaý 5.3 2012
Germaniýa 5.4 2012
Terks we Kaýkos 5.4 2007
Awstraliýa 5.5 2013
Panama 5.6 2011
Aruba 5.7 2007
Päkistan 5.7 2010
Peru 5.8 2012
Trinidad we Tobago 5.8 2009
Faroe Adalary 5.9 2010
Nikaragua 5.9 2009
Azerbaýjan 6.0 2009
Boliwiýa 6.0 2010
Montserrat 6.0 1998
Gazagystan 6.1 2010
Çili 6.2 2012
Russiýa 6.4 2012
Indoneziýa 6.56 2011
Malta 6.6 2012
Ysraýyl 6.7 2012
Rumyniýa 6.9 2009
Filippinler 7.0 2012
Argentina 7.1 2012
Kanada 7.1 2013
Salwador 7.2 2009
Çehiýa 7.3 2012
Täze Zelandiýa 7.3 2013
Belgiýa 7.4 2013
Botswana 7.5 2007
ABŞ 7.5 2013
Daniýa 7.7 2012
Ekwador 7.7 2010
Wenesuela 7.7 2013
Angilýa 7.8 2002
Kosta-Rika 7.8 2009
Grenlandiýa 7.8 2009
Paragwaý 7.9 2009
Beýik Britaniýa 7.9 2013
Merkezi Afrika Respublikasy 8.0 2001
Özbegistan 8.0 2008
Türkiýe 8.1 2012
Finlýandiýa 8.2 2013
Gyrgyzystan 8.2 2008
Niderlandlar 8.3 2013
Mawrikiý 8.4 2010
Şwesiýa 8.4 2013
Fidži 8.6 2007
Gaýana 9.0 2009
Moldawiýa 9.1 2010
Siriýa 9.2 2009
Ukraina 9.2 2009
Barbados 9.4 2010
Surinam 9.5 2004
Kolombiýa 9.7 2011
Hindistan 9.9 2012
Alžir 10.0 2010
Liwan 10.0 2009
Marokko 10.0 2010
Niderland Antil Adalary 10.0 2008
Sloweniýa 10.2 2013
Sen-Pýer we Mikelon 10.3 1999
Polşa 10.6 2013
Guam 10.7 2012
Niue 10.7 2006
Estoniýa 10.8 2012
Saud Arabystany 10.8 (diňe erkekler) 2010
Wengriýa 10.9 2012
Antigua we Barbuda 11.0 2001
Fransiýa 11.0 2013
Ýewropa Bileleşigi 11.1 2012
Demirgazyk Marian Adalary 11.2 2010
Kokos Adalary 11.3 2006
Ýamaýka 11.3 2009
Eýran 11.5 2011
Fransuz Polineziýa 11.7 2007
Iordaniýa 11.9 2010
Italiýa 12.0 2013
Mongoliýa 12.2 2010
Uollis we Futuna 12.2 2008
Litwa 12.4 2012
Bolgariýa 12.6 2012
Bagama Adalary 12.6 2009
Liwiýa 13.0 2005
Kabo-Werde 13.1 2010
Kuk Adalary 13.1 2001
Müsür 13.2 2013
ABŞ Virgin Adalary 13.2 2013
Albaniýa 13.23 2011
Çernogoriýa 13.24 2012
Tunis 13.3 2009
Puerto-Riko 13.4 2013
Irlandiýa 13.7 2013
Mukaddes Ýelena Adasy 14.0 1998
Latwiýa 14.2 2012
Dominika Respublikasy 14.4 2010
Slowakiýa 14.5 2013
Bahreýn 15.0 2005
Gruziýa 15.1 2011
Kipr Respublikasy 15.6 2013
Sent-Lýusiýa 15.7 2006
Zambiýa 16.0 2005
Täze Kaledoniýa 17.1 2004
Günbatar Iordan Derýanyň Kenar Ýakasy 17.2 2010
Ermenistan 17.3 2012
Portugaliýa 17.7 2013
Yrak 18.0 2009
Sent-Winsent we Grenadinlar 18.0 2009
Sudan 18.7 2002
Komor Adalary 20.0 1996
Gündogar Timor 20.0 2006
Gabon 21.0 2006
Horwatiýa 21.6 2013
Mikroneziýa Federatiw Ştatlary 22.0 2000
Serbiýa 22.4 2012
Lesoto 22.7 2008
Dominika 23.00 2000
Beliz 23.2 2010
Nigeriýa 23.9 2009
Grenada 24.5 2009
Maýotta 25.4 2005
Günorta Afrika Respublikasy 25.5 2012
Ispaniýa 27.2 2013
Gresiýa 27.4 2013
Bosniýa we Gersegowina 27.6 2011
Gonduras 27.8 2007
Amerikan Samoasy 29.8 2005
Demirgazyk Makedoniýa 29.9 2013
Ekwatorial Gwineýa 30.0 1998
Mali 30.0 2004
Mawritaniýa 30.0 2008
Marşall Adalary 30.9 1999
Ýemen 35.0 2009
Owganystan 36.0 2008
Gaza Zolagy 37.8 2010
Kiribati 38.2 2006
Eswatini 40.6 2007
Keniýa 42.0 2009
Nepal 46.0 2008
Senegal 48.0 2007
Namibiýa 51.2 2008
Jibuti 59.0 2007
Mozambik 60.0 2009
Täjigistan 60.0 2008
Türkmenistan 70.0 2008
Zimbabwe 70.0 2011
Wanuatu 78.21 1999
Nauru 90.0 2004

Ýolötendäki iş üpjinçilikleri[düzet | çeşmäni düzet]

Ýolötendäki iş üpjinçilikleri

Türkmenistanda işsizlik möçberi köp adamlaryñ diñe belli bir bölegi mydamalyk işläp biljek ýerler bolan döwlet işlerinde işleýärler. Emma uly möçberi bolsa işsiz ýa daýhançylyk bilen meşgullanýar ýa bolmasa taksiçilik etýär ýa aýdym aýtýar, bazarda zat satýar. Ýurdyñ uly möçberi hem oba ýerlerinde ýaşaýanlygy sebäpli diñe daýhançylyk etmeli bolýarlar başga çykalga hem ýok ol adamlar üçin. Daýhançylygyñ ýagdaýy bolsa hiç hili öwerlik däl häzirki ýagdaýda Türkmenistanda we geljegi hem ýok diýsek bolar sebäbi häzirki wagtda Türkmenistana Amyderýadan başga arassa akýan suw ýap ýok we ol derýanyñ hem haçana çenli dowam etjekdigi belli däl. Häzirki wagtda hem suw gytçylygy duýulýar onsoñ egerde geljekde ol hem kesilse daýhanlary geçdim hatda adamlara içmäge suw boljakdygy nägumana.

Emma tolgundyryjy pursatlaryñ biri häzirki wagtda Türkmenistanda iş alyp barýan daşary ýurt firmalarydyr. Esasanda Mary welaýatynyñ Ýöleten etrabynda ägirt uly tebigy gazy gaýtadan işleýän zawod gurulýar. We şeýle ýerlerde häzirki wagtda işleri daşary ýurt firmalary alyp barýar. Onsoñ wagtlaýynça hem bolsa şeýle ýerlerde Türkmen halkymyza iş mümkinçilikleri bolup başlaýar. Mysal üçin Maryda kän boş gezip ýören adam görmek kyn hemme kişi Ýolötende işleýän aý hytaýlarda işleýän, koreýlarda işleýan, hyundaýda işleýän diýip barsynyñ işi bar tüweleme. Bu örän begendiriji ýagdaý Maryda toýlarda zatda kän bir adam hem görmek kyn agşam 10 da eýýam adamlar öýüne gaýtýarlar sebäbi ertir ir bilen işe gitmeli diýip bar kişi işli.

Beýleki welaýatlarda hem bar emma agramly bölegi Maryda bolansoñ şol ýerden mysal berdim sebäbi Ýolöten Osman gaz ojagy häzirki wagtda özünde toplanan rezerwi boýunça dünýäde 4-nji orunda durýar ýalñyşmaýan bolsam. Onsoñ şol ýere tebigy gazy gaýtadan işleýän ägirt uly döwlet kärhanasy gurulýar we häzir gurulmagyna ýardam berýän adamlar hem Türkmenlerimiz. Ol kärhana gurulanyndan soñra hem 6000 çemesi adamy işe alynar diýlip aýdylýär.

Hakykatdan hem bu örän begendiriji buýsandyrjy ýagdaý gowy tarapy öz gazymyzy özümiz çykaryp we ony gaýtadan işlemegimiz we şol bir wagtyñ özünde müñlerçe adama iş mümkünçiligi bolýar. Geljekde bu Türkmenistanyñ ykdysadyýetine hem öz peýdasyny ýetirermikä diýýän. Diñe bir Maryda däl eýsem beýleki welaýatlarymyzda hem ýer asty baýlyklaryny özleri çykaryp halky doly iş bilen üpjin etmeklik miesser etsin.