Mazmuna geçiň

Monako

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Monako
(Baýdak) (Gerb)

Monako Knýazlygy ýa-da Monako (fr. Principauté de Monaco) — Ýewropanyň günortasynda Ortaýer deňziniň kenarýakasynda ýerleşýän girdenek döwlet-şäher, ol gury ýerde Fransiýa bilen serhetleşýär. Dünýäniň iň kiçi we iňňän gür ilatly ýurtlarynyň biri bolup durýar. Ýurduň ady gadymy grek dilindäki "monoikos" — "terkidünýä" diýen sözden gelip çykypdyr.

Monako — Monakonyň paýtagty we knýazyň rezidensiýasy