Andorra

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle
Andorranyň dag peýzažy

Andorra knýazlygy (kat. Principat d’Andorra, isp. Principado de Andorra, fr. Principauté d'Andorre), AndorraÝewropanyň deňize çykalgasy ýok girdenek döwletleriniň biri, Fransiýa bilen Ispaniýanyň arasynda gündogar Pireneýlerde ýerleşýän knýazlyk. Ýurduň ady bask. andurrial — "boş meýdan" diýen sözden gelip çykýar.

Bir wagtlar ýapyk bolan knýazlyk häzirki döwürde turizm arkaly gülläp ösýär.