Ýewropa Bileleşigi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Ilatly nokat
[takyklamasyz]
nem. Europäische Union
Baýdak[d]
Флаг
Ýurt
Paýtagt
Gimn
Koordinatlar
Düýbi tutuldy
Meýdan
4 236 351[1] km²
Resmi dil
Ilat
447 706 209[2]
Sagat guşaklygy
Resmi saýt
Karta
Karta
Ýewropa Bileleşigi

Ýewropa Bileleşigi (ÝB; iňl. European Union) ýigrimi ýedi agza ýurtdan ybarat syýasy we ykdysady guramadyr we onuň territoriýasy esasan Ýewropa yklymynda ýerleşýär. 1993-nji ýylda, Ýewropa Bileleşigi şertnamasy diýlip hem atlandyrylýan Maastriht şertnamasynyň güýje girmegi netijesinde bar bolan ýewropa ykdysady bileleşigine täze borçlary we jogapkärçiligi ýüklemek arkaly döredildi. 445 milliondan gowrak ilaty bilen Ýewropa Bileleşigi jemi içerki önüm (nominal) boýunça dünýä ýurtlarynyň nominal jemi içerki önüminiň 30% -ini emele getirýär.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]