Türkmenistan Sowet Sotsialistik Respublikasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Türkmenistan Sowet Sotsialistik Respublikasy
Flag of the Turkmen Soviet Socialist Republic.svg Emblem of the Turkmen SSR.svg
(Baýdak) (Gerb)
Soviet Union - Turkmen SSR.svg

Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy (Türkmenistan SSR) (Rusça; Туркменская Советская Социалистическая Республика)

Döwlet Senasy[düzet | çeşmäni düzet]

 • Дең хукуклы халклармызың достлугы
 • Совет илин бир машгала өвүрди!
 • Бу достлугың аркадагы рус халкы
 • Эгсилмез доганлык көмегин берди.
 • Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
 • Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
 • Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
 • Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
 • Бейик Ленин ачды азатлык ёлун,
 • Бизе бакы ягты дурмуш гетирди.
 • Галкындырып әхли халкы хак ише,
 • Еңише, зәхмете, багта етирди.
 • Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
 • Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
 • Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
 • Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
 • Коммунизме баглап арзув-эркимиз,
 • Айдың гелҗегмизи дөредйәс, гуряс.
 • Гызыл байдагы биз берк тутуп голда,
 • Биз бейик максада ынамлы баряс.
 • Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
 • Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
 • Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
 • Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!

Elipbiý tertibinde