Mazmuna geçiň

Remezan Baýramy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Remezan Baýramy
arap.عيد الفطر
{{{holiday_name}}}
Malaýziýada Remezan baýramy
Resmi ady Remezan Baýramy
Beýleki atlary Idul Fitri (Arapça); Hari Lebaran (Indonezçe); Hari Raya Puasa, Hari Lebaran, Aidilfitri (Malaýça, Singapurça, Bruneý); Nonbu Perunaal (Tamilçe) Riýoýo, Riýaýan, Ngaidul Fitri (Jawaça(Indoneziýadaky ada)); Boboran Siýam (Sundança); Rojar Eid (Bangladeşçe); Eid Nimaz (Dindhiçe); Korite (Senegalça);
Görnüşi Yslam
Ähmiýeti Dini baýram
Başlaýan wagty Şawwal aýynyň 1 ( Oraza aýyndan soň) [1]
Gutarýan wagty Şawwal aýynyň 3-i
Wagt Yslam Hijri ýyl kalendary sanlary görnüşinde
Bellenilşi Baýram namazyny okamak
pitre sadakasy
Garyndaşlara myhmançylyga gitmek
Kanunlary Baýram namazyny okamak [2]
Baglanyşyk Gadyr gijesi,


Remezan baýramy (Arapça: عيد الفطر Aýd-ül Fitr, Parsça: عید فطر) ýa-da Oraza Baýramy Yslam dünýäsinde agyz beklenýän aýy bolan Oraza aýy gutarandan soňra 3 günläp gutlanýan dini baýram. Hijri kalendarynda göra onunjy aý bolan Şewwal aýynyň ilkinji üç güni bellenilýär. Hijri ýyl hasaby mi­la­dy ýyl hasabyndan 11-12 gün gysga bolýar we şoňa görä hem her ýyl baýramyň wagty milady senenamasynda 11-12 gün öňe süýşýär. Ýakynlaşyk her 33 ýyldan Remezan Baýramy şol gün bilen dogry gelýär.[3]

Adynyň gelip çykyşy[düzet | çeşmäni düzet]

Remezan Baýramy: Remezan sözi Arapça sözi bolan ramaḍ (‘gyzgynlyk’) sözünden gelip çykýar. Bunuň sebäbi Remezanyň ilkinji gezek tomus pasylynyň aýlarynda belenilmegi bolup biler.

Baýramyň bellenilişi[düzet | çeşmäni düzet]

Remezan Baýramy Oraza aýynda tutulmagy parz bolan Orazanyň soňunda bellenilýär. Remezan Baýramynyň birinji güni Şewwal aýynyň hem birinji güni hasaplanýar we şol güni agyz beklenmeýär. [4]

Remezan Baýramynyň ilkinji gününde metjitlerde adamlar Baýram namazyny okaýarlar. Baýram namazyny diňe erkekler okaýar. Baýram namazyndan soňra bolsa hutbe okalýar.

Baýram rugsady[düzet | çeşmäni düzet]

Yslam döwletlerinde Baýram üçin resmi ýagdaýda rugsat berilýär. Beýleki döwletlerde rugsadyň görnüşleri üýtgeýär, käbir ýewropa ýurtlaryndaky uly firmalar we döwlet edaralary Musulmanlara Baýram rugsady berýär.

Meňzeş makalalar[düzet | çeşmäni düzet]

Alla
Kuran
Muhammet pygamber
Sünnet
Nakyl
Namaz
Oraza
Zekat
Haj
Al-Fatiha
Al-Ihlas

Çeşmeler[düzet | çeşmäni düzet]

  1. "Milli wagt hasaplary we senenamalar". Zaman Türkmenistan. Archived from the original on 3 September 2019. Retrieved 25 March 2017. 
  2. "MÜBÄREK GÜNLER WE GIJELER". nejatdin.de. Archived from the original on 2018-08-01. Retrieved 2018-05-15. 
  3. "Milli wagt hasaplary we senenamalar". Zaman Türkmenistan. Archived from the original on 3 September 2019. Retrieved 25 March 2017. 
  4. "MÜBÄREK GÜNLER WE GIJELER". nejatdin.de. Archived from the original on 2018-08-01. Retrieved 2018-05-15.