Mazmuna geçiň

Orhan I

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Orhan I
Osmanly imperiýasynyň soltany
Hökümdarlygy1326–1362 (36 ýyl)
Tagta çykmagy1326
Doly adyOrhan Gazy
Dünýä inmegi1281, Söwüt
Aradan çykmagy1362, Bursa (81 ýaşynda)
Özünden öňkiOsman I
MirasdüşeriMyrat I
Hökümdarlyk neberesiOsmanly neberesi
KakasyOsman I

Osmanly hökümdarlygynyň 2-nji patyşasy

Höküm sürdi: 1326 – 1362

Özûnden öň: Osman I

Özünden soň: Myrat I

Aýaly: Asporça hatyn, Nilufer hatyn, Teodora Mariýa Kantakuzini, Eftandise hatyn.

Çagalary:Süleýman paşşa, Myrat I, Şyhzada Ybraýym, Şyhzada Halyl, Şyhzada Kasym, Şyhzada Eýýup, Patma hatyn, Hatyja hatyn.

Ýurdy: Osmanly hökümdarlygy

Kakasy: Osman I

Ejesi: Rabia Bala Malhun Hatun

Doguldy: 1281 Söwüt

Öldi: 1362 (80-81 ýaşlarynda) Bursa

Depin edildi: Bursa Çekirge türbesinde

Dini: Yslam


Orhan I ýa-da Orhan Gazy (1281/1284/1288, Söwüt, Türkiýe – mart 1362 Bursa) Osman imperiýasynyň ikinji soltany bolupdyr. Ol 1326-1362-njy ýyllar aralygynda hökümdarlyk edipdir.

Umumy[düzet | çeşmäni düzet]

Orhan ýa-da Orhan gazy (Osmanly Türkmençe :كب ناخروا, Orhan Beg), Osmanly imperiýasynyň ikinji patyşasy. 1326-njy ýyl bilen 1362-njy ýyllar aralygynda beglik edipdir[1][2]. Hökümdarlygy Kakasy Osman gazynyňkydan 16.000 km 2 geografik çäkleri eýeläp, soňra Myrat I 95.000 km2 çenli serhedi giňeldip oňa galdyrypdyr. Osmanly begliginiň gurujysy Osman gazy we Rabia Bala Malhun hatynyň ogludyr. Saryýagyz, uzyn boýly we mawy gözli, halk tarapyndan hormatlanan, ulamalary sylaýan, merhemetli hökümdar bolup tanalypdyr. Halkyň arasynda gezip olaryň hal ahwalyny diňläpdir. Kakasy Osman gazynyň ölüminden soň 1326-nji ýylda beg boldy. Orhan gaza diniň gahrymany manysynda Şujaeddin lakamy berilipdir. Ölümi 1359, 1360, 1361 we 1362-nji ýyllarda bolupdyr diýip görkezýän çeşmeler bar.

Çeşme[düzet | çeşmäni düzet]

1. ^ Orhan Bey'in beylik yılları için çok ayrıntılı ve inanılır dış kaynaklar: Gökbilgin, Tayyip, "Orhan", İslam Ansiklopedisi,C.IX say.399-408 Ankara ve İstanbul:Türkiye Cumhuriyeti, Maarif Bakanlığı, 1940 ve sonrası

2. ^ a b Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu mülkün sultanları,İstanbul: Oğlak yayınları ISBN 975-329-299-6,say.52-62

Orhan I
Dünýä inmegi: 1281 Aradan çykmagy: 1362
Hökümdarlyk titullary
Özünden öň
Osman I
Osmanly soltany
1326 – 1362
Özünden soňra
Myrat I