Osman imperiýasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Osman imperiýasy ýa-da Osmanly imperiýasy, resmi— Beýik Osmanly döwleti (osm. دولت عالیه عثمانیه‎ — Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye) — Türk Oğuzlarıň/Türkmenleriň Kayı boyundan gelen osmanly soltanlarynyň häkimiýeti astynda 1299-njy we 1923-nji ýyllar aralygynda höküm süren köpmilletli döwlet. Ýewropada Osman imperiýasyna köplenç halatda Ottoman imperiýasy veya Türk imperiýasy diýip at berilýär. 1617-nji asyrlarda gülläp ösen döwründe ol Kiçi Aziýany (Anatoliýa), Ýakyn Gündogary, Demirgazyk Afrikany, Balkan ýarymadasyny hem-de onuň demirgazyk tarapyndaky Ýewropa ýerlerini öz içine alypdyr.