Kategoriýa:Geografiýa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Tejen etrabynyň Garaşsyzlyk geňeşligi

Dostluk Daýhan birleşigi Ahal welaýatynyň Tejen etrabynda ýerleşýär.Bu daýhan birleşik öňki ady bilen (kamsamol) diýip tanalýardy.Dostluk db'de iki mekdep bar bularyň biri 18-nji mekdep beýlekisi bolsa 2-nji mekdep. 18-nji mekdep 850 orunluk we 2-nji mekdep bolsa 1200 orunluk mekdepdirler.Bu mekdepde takmynan 2100-2200 okuwçy okaýar we 100 gowrak mugallymlar zähmet çekýär.Dostluk db takmynan 8500-9000 raýat ýaşaýar. Bu db Tejen etrabynyň iň uly db biridir.