Kometa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle


Kometa ýa-da guýruklyýyldyz Günüň daşyndan aýlanýan ownuk jisimdir, ol Güne ýeterlik derejede ýakynlaşan mahaly görnüp duran koma ýa-da guýruk emele getirýär. Olaryň ikisi hem esasan kometanyň ýadrosyna düşýän gün radiasiýasynyň täsirlerinden döreýär. Kometanyň ýadrosynyň özi buzdan, tozandan hem-de kiçi daş böleklerinden ybarat bolup, ini birnäçe ýa-da onlarça kilometre barabar bolup bilýär.

Daşarky çykgytlar[üýtget | edit source]