Orta Aziýa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Merkezi Aziýa Ýewraziýa yklymynyň ortasynda, günbatarda Hazar deňziniň kenarlaryndan başlap, gündogarda Hytaý serhedine, demirgazykda Günbatar Sibir düzlüginden Nişapur, Safedkoh we Hindi ýaly uly tebigy geografiki sebitdir. Günortadaky daglar. Bu materigiň içinde, Atlantik ummanyndan 4 müň km, Demirgazyk buz ummanyndan 2,5 müň km, Pacificuwaş ummanyndan 5,5 müň km we Hindi ummanyndan 1 müň km uzaklykda ýerleşýän ýapyk basseýn. Orta asyrlarda Merkezi Aziýanyň sebiti Turan arap çeşmelerinde Movarounnahr, XIX asyryň ikinji ýarymynda we 20-nji asyryň başynda (1924-25-nji ýyllarda milli döwlet bölünýänçä) Türküstan diýlip atlandyryldy. Merkezi Aziýa diýlip atlandyryldy.

Umumy Orta Aziýa meýdany

Gazagystan Özbegistan Gyrgyzystan Türkmenistan Täjigistan-döwletleriniň araçäkleri girýär. We oňa Merkezi Aziýa diýilýär.

Çeşmeler[düzet | çeşmäni düzet]

http://www.nationalbank.kz/?getpg=

https://web.archive.org/web/20150923201209/http://www.cbu.uz/ru/node/45262

http://www.nbkr.kg/index1.jsp ?

https://web.archive.org/web/20150402122155/

http://www.nbt.tj/files/Monetary_policy/macroek_obzor/macro_obz_4kv_2011_ru[permanent dead link]

http://www.nbt.tj/ru/monetary_policy/macroeconomic_survey.php