Basseýn

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Basseýn. Punktirli çyzyk suw ýygnaýjy basseýniň esasy tarazyny görkezýär.

Basseýn ýagşyň ýa-da erän garyň suwunyň derýa, köl, howdan, estuariý, batgalyk, deňiz ýa-da okean ýaly suw giňişligine tarap akýan ýeri bolan gury ýer giňişligidir. Basseýne suwuň akýan çeşmeleridir derýalary, şeýle-de şol akabalara suw berýän gury ýer bölegini öz içine alýar hem-de ýanaşyk basseýnlerden taraz arkaly bölünip aýrylýar.