Derýa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle
Derýada gezelenç

Derýa diýip gözbaşyny akarsuwlardan alyp gaýdýan we deňze, köle ýa-da başga bir derýa tarap akýan, adatça süýji suwuň tebigy akymyna diýilýär. Seýrek ýagdaýlarda derýa diňe ýeriň düýbine akyp beýleki bir suw göwrümi bilen birikmezden ozal dolulygyna gurap gidýär.