Mazmuna geçiň

Deňiz

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Faýl:Hazar Denzi.jpg
Hazar Deňzi Türkmenistanyň Demirgazyk-Günbatar tarapynda ýerleşýär. Tutýan meýdany 371.000 km²

Deňiz bir okean bilen bagy bolan we uly meýdany tutup durýan we esasan duzly bolan köp suw möçberidir. Deňzi sözi kä wagtlar okean sözüniň ýerine hem ulanylýar.

Deňizler ýer ýüzüniň 70%-ini tutup, 1,338 milliard km³ göwrümi bilen dünýädäki suwuň 96,5%-ini emele getirýärler. Suwy doly arassalamagyň kyn we bahalydygy sebäpli, deňiz suwynyň düzüminiň 3,5%-i duzly bolsada, ony içim suwy diýip ulanýarlar.

Deňizler üstünden amala aşyrylýan söwda, howa ýoly bilen daşamaklygyň wagt geçdigiçe ösmegine garamazdan ähmiýetinden kän bir zat ýitirmedi. Dünýä söwdasyna çykarylýan mallaryň 92%-i, ýylda 5,7 milliard tonna, deňiz ýoly bilen amala aşyrylýar.

Dünýä deňizleriniň sanawy[düzet | çeşmäni düzet]

Arktik Okeany
Atlantik Okeany
Uly Okean
Günorta Okeany
Hint Okeany

Aýratyn-da gözläň[düzet | çeşmäni düzet]