Ýomut tiresi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa


Türkmen tirelerinden beýik bir tiredir. Barlygyny Seljuklylar döwründen bäri bolup 1654-1881 beýik döwletleri bolandyr.1814-1813 nji ýylda Rusiýa we Persler arasynda bolan urşda rus goşunlary bilen hem ylalaşyk geçirendirler. Ýomut tireleri beýleki türkmen tireleri bilen erkinlik üçin söweş edip 1800-nji ýyllarda özbaşdak döwlet bolandyr ondan soñ hem 1881-nji ýylda gökdepe urşundan soñ Russiýa imperiýasyna goşulandyr. Ýomutlaryñ iñ belli gahrymany Jüneýt han 1918-nji ýylda Daşoguz we Özbek ýerlerinde bolan Hywa hanlygynyñ tagtyna geçýär we Ýurdy Türkmenler tarapyndan dolandyrylýandygyny aýtýar. Ýomut Türkmenleriniñ edermenlik bilen gatnaşan urşlaryndan biri hem Gazawat söweşidir, bu uruş hywada bolup 100 müñ ölüme ýetendir. Türkmenistanyñ esasan Balkanda Daşoguz welaýatynda we Eýranda, Türkmensährada we Özbegistanda ýaşaýan türkmen ilatynyñ köpüsi ýomutlar tiresindendir.

Şahsyýetler[düzet | çeşmäni düzet]

Türkmenleriñ ýomut tiresinden iñ bilinýän şahsyýetleriñ biri hem Magtymguly Pyragy, Jüneýt han , Döwletmämmet Azady we birnäçe gahrymanlary bardyr