Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Türkmenistanyň Milli Futbol Ýygyndysy - Türkmenistanyň milli futbol topary. Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Olimpiýa Stadionynda oyunlaryny geçiryar. Baş tälimçisi - Ýazguly Hojageldiýew.

Türkmenistan we Demirgazyk Koreýa bilen oýunynda
Türkmenistanyň Milli Futbol Ýygyndysy Phenýanda

Türkmenistanyň Milli Futbol Ýygyndysy - Türkmenistanyň milli futbol topary. Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Olimpiýa Stadionynda oyunlaryny geçiryar. Baş tälimçisi - Ýazguly Hojageldiýew.

Gysgaça umumy maglumat[düzet | çeşmäni düzet]

FIFA-daky reýtingi: 117 (ýanwar 2015)
TARYHY: Rahim Kurbanmammedowyň tälimçilik eden döwründe 2003-de Aziýa çempionatyna saýlama duşuşyklarynda "G" toparda üstünlikli çykyş edip (TKM, BAE, Siriýa, Şri-Lanka) Aziýa çempionaty 2004-e çykmagy başardy.Şol üstünligi netijesinde 2003-de FIFA-ň sanawynda dünýäniň iň güýçli komandalarynyň 100-ligine girip 99-njy orny eýeledi.

Hytaýda geçirlen Aziýa çempionaty 2004-de "C" toparda (S.Arabystan, Özbegistan, TKM, Yrak) çykyş eden ildeşlerimiz S.Arabystan b.n (2-2) deňme-deň, Yrakdan 2-3 hasabynda, Özbegistandan 0-1 hasabynda utulyp toparyndan çykyp bilmedi.

2010-da milli ýygyndymyzyň baş tälimçiligini HTTU komandasyny türgenleşdirýän Ýazguly Hojagulyýew aldy. Onuň tälimçiligindäki milli ýygyndymyz AFK-ň çagyryşlar kubogy 2010-ň finalyna çykyp KHDR-dan asgyn gelip 2-jilige kanagat etmeli boldy. (Şri-Lanka)

2011-ň martynda Pakistan, Taýwan döwletlerini ýeňip, Indoneziýa b.n (1-1) oýnan ilde$lerimiz AFK-ň çagyry$lar kubogy 2012-ň final tapgyryna saýlandy.

2011-ň tomsunda Dünýä çempionaty 2014-e saýlama oýunlarynda Aşgabatda Indoneziýa b.n (1-1) oýnan ilde$lerimiz myhmançylykda 4-3 hasabynda ýeňilip dünýä çempionaty baradaky arzuwyny soňa goýmaly boldy.

Düzümi[düzet | çeşmäni düzet]

20.03.2013 daky düzümi:

BELLIK: GORAG=GORAGÇY ÝG=ÝARYMGORAGÇY HÜJ=HÜJÜMÇI

Meşhur futbolçylar:[düzet | çeşmäni düzet]

1990[düzet | çeşmäni düzet]

2000[düzet | çeşmäni düzet]

Gubangeldi Durdiyew

2010[düzet | çeşmäni düzet]

tälimçiler:[düzet | çeşmäni düzet]

Futbolçylaryň egin eşiklerini öndürýän:[düzet | çeşmäni düzet]

2007-2010 - Jako (Germaniýa)

2010-2011 - Adidas (Germaniýa)

2012-ş.w.ç. - Umbro (Angliýa)