Gurban Berdiýew

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Makala gutarylmadyk[üýtget | edit source]

Gurban Bediýew

Doly ady: Gurban Bekiýewiç Berdiýew.
Doglan ýeri we güni: TSSR, Aşgabat şäheri - 25.08.1952ý.
Boýy: 178 sm.
Agramy: 67 kg.
Milleti: Türkmen.
Wezipesi: [rostow]yñ baş tälimçisi,

Gurban Bekiýewiç Berdiýew 1952-nji ýylyñ 25-nji Awgustynda Aşgabat şäherinde (TSSR) dogulýar. 1967-1971-nji ýyllarda Aşgabadyñ döwlet demir ýol aragatnaşygy tehnikumynda okaýar. Soñra 1971-1975-nji ýyllarda Maksim Gorkiý adyndaky (häzirki Magtymguly adyndaky) Türkmen döwlet uniwersitetinde okaýar. 1989-1991-nji ýyllarda bolsa, Moskwanyñ ýokary tälimçilik mekdebinde okaýar. 1959-njy ýylda Aşgabadyñ futbol mekdebine gatnap ugran Gurban Berdiýew, 1966-njy ýylda Aşgabadyñ "Stroitel" ("Kolhozçy") ýetginjekler komandasynyñ düzüminde futbol oýnap başlaýar. Professional futbolçylyk kariýerasyna hem 1971-nji ýylda şol toparda başlaýar. 1976-nji ýyla çenli "Kolhozçyda" çykyş edenden soñ, 1977-nji ýylda Gazagystanyñ "FC Kairat" toparynda çykyş edýär. Soñ (1978-nji ýylda) ýene Aşgabadyñ "Kolhozçysyna" dolanan Gurban Berdiýew, 1979-1980-nji ýyllarda Russiýanyň "SKA Rostov-na-Donu" toparynda oýnaýar. 1980-nji ýylda "Rostelmaş" toparynda oýnan Gurban Berdiýew, 1981-1985-nji ýyllarda ýene-de "FC Kairat" toparynyñ düzüminde çykyş edýär.

Futbolçylyk kariýerasy
1971-1976ý - "Kolhozçy" 134 oýun (16 gol)
1977ý - "FC Kairat" 20 oýun (5 gol)
1978ý - "Kolhozçy" 38 oýun (3 gol)
1979-1980ý - "SKA Rostow-na-Donu" 35 oýun (3 gol)
1980ý - "Rostelmaş" 10 oýun (4 gol)
1981-1985ý - "FC Kairat" 139 oýun (28 gol)

Şahsy Durmuşy[üýtget | edit source]

«Ol boş sözlemegi halanok, diñe öziniñ edyan işleri bilen netije görkezyar.», — diyip Tälimci Maksim Lopuhow düşundirdi.(Rubin habarçysy bolup işlän) Berdiyew - meşhur adam. Ol dini adam, Mekke Medina haj parzyny yerine yetirdi. Her Anna güni Namaza baryar. Ol içenok, çekenok, we ol sowet döwruniñ aydymlaryny diñleyar, Rus edebiyatyny we Küşt oynamagy halayar. Ol edil Wladimir Putin yaly sagadyny sag elinde dakyar. Gurban agañ iki çagasy Londonda yaşayar. Bir ogly Rubinde futbolist bolmak ücin akademiyasyna gatnady. Yone ondan oyuncy cykmady. Allaberdi buwagt Gazagystanda yaşayar. Berdiyew Russiya iki gezek Futbol boyunca Cempiony bolanda hem, ayaly Gazagystanda yaşayady. Uly ogly Marat Prodyuser. Gyzy Aylar Talyp. «Egerde maña: futbolmy yada pul? Diyip sorasalar. Men hemişede futboly saylardym. - men bir ýyl işsiz kösendim, we biz bäşimiz diñe dayzamyñ napagasyna yaşadyk. Bir ýyl! Bäşimiz! Hudaý adamy baylykda we garyplykda barlaya diyaler. Men şol synagdan geçdim». Bu zatlar maña Hudaya şukur etmekligi öwretdi! Haçanda mende pul peyda bolanda, - hićhili başym aylanmady. Gurhanda hem aydylyar: Eliñi gursagyña gysma, yone ony uzatmada" - diyip Gurban Berdiyew gürrüñ berdi.