Mazmuna geçiň

Türbet-Jam etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Türbet-Jam Etraby ýa-da Türbet-i Jam etraby (Parsça: تربت جام) Eýranyň Rezewi Horasan welaýatynda owganystan serhedinde ýerleşýän bir etrap we şäher.

Etrabyň rayat sany 90 müňe golaýdyr.

Şih Ahmed Jam atly ulu şahsiýetiň adyny alan Türbet-Jam halky umuman Parsça gürleşiýär.

Bu şäherde 3 müňe golaý öýli Türkmen ýaşaýar. Geçen asrýň 30-njy ýyllarynda Türkmenistandan Eýranyň demirgazyk-gündogaryna göçen Salyr Türkmenler bu şaherde ýaşaýar.

Salyr türkmenleri häzirki döwürde hem Eýranyň Türbet-jam şäherinde ýüzlerçe maşgala bolup ýaşaýarlar. Aradan ep-esli wagtyň geçendigine garamazdan, salyr türkmenleri özleriniň milliligini, türkmen dilini, däp-dessurlaryny, aýdym-sazlaryny gorapdyrlar.

Çeşme[düzet | çeşmäni düzet]

Horasandaky salyr türkmenleri- Azatlyk Radiosy