Aşhana

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Aşhana Eýranyň demirgazyk Horasan welaýatynda ýerleşiän bir şaherdir.

Mäne we Semelgan adly etrabyn merkezi bolan bu şäher welaýatyň merkezi Büjnürtiň 45 km. günbataryndadyr.

Şäher Aladagdan gelýän arnalar bilen suw taýdan baý bir şäherdir.

20 müň ýaşaýjysy bolan bu şäheriň halky ekerançylyk bilen öz günlerini geçirýär.

Şäherin ýaşaýjylarynyň aglabasynyň dili Horasan Türkçesi bilen Parsça bolmak bilen barabar Aşhanada Türkmenler de ýaşaýandyr.