Gümişan etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Gümişan etraby (Parsça: گمیشان) Eýranyň Gülistan welaýatynyň 13 etrabyndan biridir.

Bu etrap merkezi etrapça we Neftilje we Güldeşt etrapçasý bolmak bilen 3 etrapçadan ybaratdýr.

Güldeşt etrapçasý Gündogar Caparbay we Gyzylalaň böleklerinden ybaratdyr we bu Etrapçanýň merkezi Siminşäherdir.

Neftilje etrapçasýnýň merkezi bolsa Uly galajyk obasydyr we Altyn Tokmak, Siňňerdepe, Magtymgly, Safaişan, Uly galajyk, Kiçi Galajyk, Gulmes, Kellepos we Nardanly obalary bu etrapça tabindir.

2006-nji ýylda bu etrabyň raýatlarynyň sany 58,725 adamdyr.

Kümüşdepe şäheri bu etrabyň merkezi we iň uly şäheridir.