Mazmuna geçiň

Bitaraplyk binasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Bitaraplyk ýädigärligi
Ýerleşýän ýeri Bitarap Türkmenistan şaýoly, Aşgabat
Heýkeltaraş Polimeks
Görnüşi Arka
Materialy mermer
Boýy 95 m
Başlan senesi 1996
Tamamlanan senesi 1998
Açylan senesi 2011 (täze ýerde)

Bitaraplyk binasy Aşgabat şäherinde ýerleşýän ýädigärlikdir. Bitarap Türkmenistan şaýolunyň gutarýan ýerinde, daş-töweregini ýaşyl ýaýlalar gurşap alan giň giden meýdanda gurlan, alyslardan lowurdan görünýän Bitaraplyk binasy ýurdumyzyň asudalygynyň, parahatçylyk söýüjiliginiň, halkymyzyň ata-babalardan gelýän erkanalyk, agzybirlik, goňşularyň içerki işlerine gatyşmazlyk ýörelgelerine wepalydygynyň binagärlik sungatyndaky aýdyň şöhlelenmesidir. Bitaraplyk binasynyň beýikligi 83 metr, heýkeliň beýikligi 12 metr bolup, jemi 95 metrdir. Bu sanlar döwletimiziň Bitaraplyk derejesine eýe bolan senesini - 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny aňladýar.